A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1895_04_14_62p.txt

Hirek

Házi távbeszélő.

A vármegye közgyűlése tud valevőleg felhatalmazta az alispánt, hogy a törvény- hatósági telefon megtakarított összegéből a vármegyeházán a hivatali szobákat egymással összekötő házi telefonnal kapcsolja össze. A házi telefont a budapesti Egger-czég készítette s az összekapcsolja a székházzal és egymás között az árvaszéki épületet és a bérházban levő tiszti ügyészi hivatalt is.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1894   <<   1895   >>   1896
Home
Delizsánsz.