A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1895_07_28_121p.txt

Hirek

A telefon használhatására

   nézve balfogalmak vannak elterjedve, melyeknek eloszlatása s esetleges visszaélések megakadályozása úgy a telefon kezelő kincstárnak, mint a közönségnek is érdekében van. Téves nézet például, ha valakinek a vármegye két vagy több helyén üzlete van s csak egyik telepen előfizető, hogy más községben levő bármely más előfizető telefonát rendszeresen felhasználni jogosított volna; nevezetesen a telefont csak akkor használhatja, ha úgy fő mint fióküzleti telepein egyaránt előfizető, ellenesetben ama községekben, ahol nem évi előfizető, csupán nyilvános telefon állomásokon jogosított a távbeszélő használására. A telefon kezelő postahivatalok nemcsak kötelességüket teljesítik, hanem a magas dijakat fizető előfizetők érdekében is járnak el, ha az esetleges rendszeres visszaéléseket korlátozni s megakadályozni törekszenek. Eme kötelesség teljesítésért gáncs helyett feltétlen elismerés illeti őket, annyival is inkább, mert a telefon előfizetők gyarapodása közérdek, csakis az előfizetők tetemes gyarapodása nyújtván a biztosítékot, hogy a törvényhatósági telelefon államivá váljék és eme réven Budapest, Arad, Szeged, Temesvár stb. városokkal való összeköttetési törekvésünk mielőbb valósuljon.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1894   <<   1895   >>   1896
Home
Delizsánsz.