A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1895_09_03_210.txt

- Az uj postaigazgató a kamarához.

A budapesti posta- és távirda-igazgatóság uj vezetőj:  Dürr Károly hivatalba lépéséről következő átiratot intézte a szegedi kereskedelmi és iparkamarához, melynek kerületéből egy rész a budapesti posta-igazgatósághoz tartozik:

"Van szerencsém a tek. kereskedelmi és iparkamarát tisztelettel értesíteni, hogy kereskedelmi m. kir. miniszter ur ő nagyméltóságának megbízásából a budapesti kir. posta- és távirdaigazgatóság vezetését átvettem.

Törekedni fogok arra, hogy előzékeny, gyors és alapos eljárás által előmozditsam mindazon ügyek sikeres lebonyolítását, melyek a tek. kereskedelmi és iparkamara s köztem hivatalos érintkezés tárgyai lesznek.

Kiváló figyelmet kívánok fordítani e tekintetben a tek. kereskedelmi és iparkamarának, mint a póstával és távírdával is szoros kapcsolatban levő kereskedelmi és ipar egyik hivatott képviselőjének érdekeire.

Legyen szabad a tek. kereskedelmi és iparkamara részéről ugyanezt remélnem és kérnem.

Budapest, 1895 augusztus 8.

Dürr s. k."Szegedi Napló, 1895. szeptember (18. évfolyam, 209-231. szám)1895-09-03 / 210. szám
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1894   <<   1895   >>   1896