A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1895_12_15_209p.txt

Gyulai élet.

- Halló!
- Halló! Te vagy!
- Mibe mégysz ?
- Fekete nyakkendő.
- Öt órakor ?
- Fél hatkor.

Körülbelül ilyen párbeszédeket hallott a telefon központ kezelő, az elmúlt két hét alatt a legtöbbet a sok hivatalos és kereskedelmi ügyekben utazó mérgesen kiabáló folyton siető kuncsaft között, kik csak csengetni tudnak és dühösen kiabálnak át Csabára, Orosházára, Szeghalomra.

- Jelenti pedig ez a titokzatos párbeszéd azt, hogy X-éknél ozsonna van és J úr Z-től tudakozódik a részletek után.
- A zsúrok, ozsonnák különös világa, mely mintegy kirakata a farsangi nagy vásárnak, teljes erejével beköszöntött.
- Jellemző sajátsága az édesség! Édes itt mindenki és minden, a háziasszonytól lefelé a csokoládé krémig s az ember biztos lehet benne hogy a sok édességtől vagy a gyomrát, vagy a szivét rontja meg.
- Az előbbi ellen még segit a chinin, de a szerelem ellen egyetlen pirula az ólomgolyó, (ezt a "sötét tekintetű" szerelmesektől hallottam) és egyetlen orvosság a házasság!
- Keserű orvosság mindakettő egy agglegénynek!
- Ennyiben kívántam röviden jelezni, az ozsonnaszezon beálltát, melynek erkölcsi és anyagi értékét nézetem szerint már a költő is ismerte, s valószínűleg erre gondolt, midőn azt a nagy mondást megeresztette, hogy: "Nyelvében él a nemzet!"
- Mert természetes, hogy az ozsonnákon a nyelv és a kávé az uralkodó planéták.
- Sokat meghall az ember igy ozsonnákon. Nemcsak azt, hogy A. kisasszony nem szeret kivágott ruhában menni a mulatságra, mert nem szép nyaka van és B. kisasszony sok pudert használ, hanem egyebet is. A kirakatból következtethetünk a boltra.
- A fáma legújabban azt rebesgeti, hogy ott a felvégen, az Anfang melletti úri kaszinóban megint összeült a tanács, és e hónap végén megint terveznek valamit, a minek a levét a közönség issza meg. Szívesen teszi a jó publikum és meghallgatja a Bródy Sándor vöröshaju Szerák, szőke asszonyok és öreg fiatal emberek exotikus világából merített felolvasását s a nagynevű iró felolvasása után ép olyan lelkesedéssel fog tapsolni a Gécs Jolán szép magyar dalainak, mint a november 10-iki élőképeknek.
- Kerekedik pedig majd a felolvasás és ének után olyan hatalmas szilaj táncz és kitörő jókedv, a milyet emberemlékezet óta nem látott a gyulai kaszinó!

Ezt beszéli a fáma.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1894   <<   1895   >>   1896
Home
Delizsánsz.