A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1895_07_10_164.txt

- Távbeszélés telefon nélkül.

János áll a postaépület előtt, Bálint pedig csöndes ballagással jön a Csekonics-utczából. Ekkora távolságból városban az emberek csak telefonon szoktak egymással beszélgetni, de hát a tanyán az máskép van. Bálint az, aki először megpillantja Jánost. Rászól torkaszakadtából:
- Kend az, János ?
Mire a posta felől éppen olyan hangos válasz hallatszik :
- Én vagyok" Mikor gyütt kend?
- Röggel.
- Kivel gyütt kend?
- Ángyókékkal.
- Mikor mén haza?
- Este felé.
- Hát kend?
- Én is akkor.
- Isten á.
- Isten á.
Ekkoráig már kikelt arczczal összeszalad sok villogó szemű fegyveres őre a rendnek, mivelhogy azt hitték, hogy legalább is a forradalmat akarják kikiáltani vagy egyéb hatalmas dologról van szó.
János és Bálint ezután hátat fordítanak az egymás utczájának.
János megy a felsőtanyára, Bálint pedig az alsótanyára.Szegedi Napló, 1895. július (18. évfolyam, 157-182. szám)1895-07-10 / 164. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1894   <<   1895   >>   1896