A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1895_11_15_273.txt

Újdonságok.

Szeged, november 14.

- A kamara közös bizottságának ülése.

A szegedi kereskedelmi és iparkamara közös bizottsága ma délután ülést tartott Ga Ferencz elnöklete alatt. Jelen voltak az ülésen; Rainer Ferencz, Weiner Miksa alelnökök. Bába Sándor, Csányi János, Ga Kálmán, Lichtenberg Mór, Mayer Miksa, Pósz Alajos, Rainer Károly, Schütz János, Tóth Péter, beltagok. A közös bizottság a budapesti posta- és távirdaigazgatóság két átiratát tárgyalta a postai szolgálat rendjének megváltoztatása ügyében. Arra a kérdésre, hogy a 6 órakor este érkező gyorsvonattal szállított postának az nap való kézbesítését a téli hónapokban nem lehetne-e mellőzni, a közös bizottság azt válaszolja az igazgatóságnak, hogy a posta kézbesítése fönntartandó a kis körút által határolt városrészre és hogy az azon túl terjedő városrészen is nem hat hónapon keresztül, csak november 1-től február végéig engedhető meg a másnapi kézbesítés. E mellett fölhívja a kamara az igazgatóság figyelmét arra, hogy a szabadkai és hm.vásárhelyi irányból d. u. 5 óra előtt beérkező postát az egész város területén tovább is este kézbesítsék.

A postacsomagok és utalvány-pénzek házhoz való kézbesítésének reformját a közös bizottság szívesen fogadja és annak életbeléptetését kéri az igazgatóságtól.Szegedi Napló, 1895. november (18. évfolyam, 261-286. szám)1895-11-15 / 273. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1894   <<   1895   >>   1896