A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1895_11_03_262.txt

Változások a postaszolgálatban.

- Az igazgatóság a kamarához. -

Szeged, november 1,

A kereskedelmi és iparkamara közös bizottsága a napokban két fontos posta-ügyben lesz hivatott véleményt adni a budapesti posta- és távirda-igazgatóságnak, melynek a tervezett változtatásokra vonatkozólag a kamarához intézett közérdekű átiratát a következőkben közöljük.

As esti postakézbesités.

A levélpostai küldemények kézbesítése Szegeden ez idö szerint oly módon van szabályozva, hogy a Szegedre délután 5 óra 53 perczkor érkező 704. sz. gyorsvonattal közlekedő mozgó-posta által leadott levélanyagnak azon részét, mely a városnak a külső körútig terjedő területén lakó czimzetteknek szól, a levélhordók kézbesítés végett még ugyanazon nap kiviszik.

A fentnevezett vonattal érkezett, rendszerint nagyobb mennyiségű postaanyagnak a hivatalba leszállításával s annak feldolgozásával, a levélhordóknak kiosztásával s azok által a kézbesítés sorrendje szerint való rendezésével járó teendők következtében a levélhordók a legjobb akarat és erőltetett munka mellett is ezen anyag kézbesitésére csak este 7 óra után, vonatkésés esetén pedig 8 óra felé indulhatnak ki a postahivatalból.Szegedi Napló, 1895. november (18. évfolyam, 261-286. szám)1895-11-03 / 262. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1894   <<   1895   >>   1896