A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1895_11_03_183p.txt

Gyulai élet.

részlet a cikkből....

Meg kell emlékezni arról a nagyfokú gyarapodásról is a mi szerkesztőségünkben történt.
Van telefonunk! Ez nagy vívmány, de előnyei mellett hátrányai is vannak. Előnye, hogy telefonon keresztül is lehet előleget kérni a szerkesztőtől, hátránya, hogy a szerkesztő úr is telefonon küldi az előleget.
Színi rovat vezetőnk, ki mióta a felsőmagyarországi társulat becsapott bennünket, egyéb foglalkozás hiányában szakálnövesztéssel párosult szerkesztőségi ollóköszörüléssel foglalkozik nagy élvezetet talál a telefonozásban.
- Akkor kérdezősködik a könyvvezető úr hogyléte felől, mikor az legjobban bele van bonyolulva a naplótételek labyrinthusába, s akkor csengeti fel az inspekcziós tisztet, mikor a legjavára horkol a bőrdivánon.
A héten bámulója is volt a telefonunknak.
A földinek majd kiesett a pipa a szájából mikor meghallotta az ördöngős masinát beszélni.
- Már csak kutya egy izé ez!
Színi referensünk elkezdett vele viczczelödni,
- Pedig parasztember találta ezt ki. Puskásnak hívták, aki kitalálta.
- Hm! - szörnyüködött rajta az öreg földi. Az én komámat is Puskásnak hívják. Deghiszen a mán nem talál ki ilyet, mert mikor szeget akar beverni, akkor is a körmire koppint.
- Ne is higyje urambátyám. Hunczut a német. Az találta ezt ki.
- Angol lehetett az a német!
Azzal látogatónk közelebbről akarta meg tekinteni a masinát, de megbotlott és beleesett fejjel a papírkosárba.
A papírkosár félig volt "őszi dallal" és "Halottak napjá"-val, midőn emberünk annyira megkábult, hogy rövid pár óra múlva mérgezés következtében jobblétre szénderűlt, meghalt.
Jól járt szegény. Nem kell neki adót fizetni.

......
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1894   <<   1895   >>   1896
Home
Delizsánsz.