A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1895_11_26_282.txt

Munkások vasárnapja.

- Második előadás. -

A főreáliskola természettani termében tartott második vasárnapi előadásra, oly szép számmal jelentek meg Szeged város értelmes iparosai és ipari munkásai, hogy a tágas nagy helyiség csaknem szűknek bizonyult az érdeklődő és tanulni vágyó hallgatóság befogadására.

Az előadás első részét Homor István főreáliskolai tanár tartotta a "mágnesről és a zenélő telefonról" a tőle már megszokott nagy tudással, a főreáliskola gazdag készülékeivel is illusztrálván tanulságos szép előadását.

Bemutatta előadó a mágnes előállítását és hasznát, megmagyarázván a föld méhében rejlő nagy delejes természeti erő létezését, továbbá több delejtűn a tengerészek és utazók tájékozására szolgáló tudnivalókat és a viharok által útirányukból elterelt hajósok és földleirók delejtü használati szokásait, a föld szélességi fokainak mérését.

Gyakorlatilag igazolta a mágnesnek a villanyosság hozzátétele által elérhető fokozását és általában a mágnesnek a tudomány és ipar javára nyerhető hasznát.

Könnyen fölfogható modorban megmagyarázta és bemutatta a villanyos csengők és a sürgöny előállítási és használati módját, és végezetül valóságos konczertet rendezett Edison világra szóló találmányán, a zenélő telefonon, melynek a harmadik terembe elhelyezett kagylóiba egy főreáliskolai tanuló hegedülte bele a szebbnél-szebb darabokat és egy reáliskolai tanulókból alakított alkalmi a kvartett énekelt nagy tetszés mellett magyar dalokat.

Az előadás második részét Illy József felső kereskedelmi iskolai tanár tartotta "Zágoni Mikes Kelemenről" a Rákóczy korszak nagynevű bujdosó írójáról, történeti hűséggel ecsetelvén a XVI. és XVII. században uralkodott nemzetiségi és vallási küzdelmeket, beleszőve könnyen érthető modorban az 1735 ben Rodostóban elhunyt II. Rakóczy Ferencz fejedelem életrajzát is, élénk színekkel ecsetelvén az 1762-ben elhunyt Mikes Kelemen törhetetlen hűségét és ragaszkodását rokoni urához, a fejedelemhez, befejezésül az 1717-1758-ig írt remek leveleiből olvasott néhányat, a hallgatóság tetszése mellett.

A figyelmes közönség éljenzésekkel és meg-megujuló tapsokkal jutalmazta az előadókat.Szegedi Napló, 1895. november (18. évfolyam, 261-286. szám)1895-11-26 / 282. számA cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1894   <<   1895   >>   1896