A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1895_07_28_124p.txt

Hirek

A telefon két hónapi használatából

   merített tapasztalatok alapján dr. Fábry Sándor alispán felterjesztést tőn a kereskedelmi miniszterhez, melyben kéri, hogy a főbb posta állomások kezelő személyzete szaporittassék, továbbá hogy egyrészről Gyulától Gyomáig, másrészről Gyulától Orosházáig még egy huzal készíttessék, Szarvas pedig Endrődön keresztül kapcsoltassák be a felső részekbe. Szükségesnek tartja ezeket, hogy a telefon czéljának megfeleljen, mert eme reformok nélkül félhető, hogy nemcsak hogy nem fog szaporodni, de esetleg apadni fog a telefonra előfizetők száma s a távbeszélő iránti érdeklődés erősen megcsappan.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1894   <<   1895   >>   1896
Home
Delizsánsz.