A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés Megyi Népújság - bmn_1963_04_13_70p.txt

Új elgondolás a nagy távolságú telefonösszeköttetések tökéletesítésére

240 előfizető egy érpáron - Elektronikus telefonközpontok

- A Magyar Tudományos Akademia műszaki tudományok osztályának felolvasó ülésén Ács Ernő, a Távközlési Kutató Intézet Kossuth-díjas igazgatója ismertette a nagy távolságú telefonösszeköttetések tökéletesítésére vonatkozó, az intézetben kidolgozott elgondolásait.

- A nagy távolságú - például kontinensek közötti - telefonöszszeköttetés minősége eléggé problematikus. Nagyon nehéz olyan átvitelt biztosítani, amely a továbbítandó beszédet kifogástalan színezettel, érthetően adja vissza. Az átviteli technika modernebb irányzata az úgynevezett impulzus kódmoduláció felé fordul, ami lehetővé teszi, hogy bármilyen hosszú útvonalon - megfelelő számú kódjavító állomás közbeiktatásával - teljesen kifogástalan beszédátvitelt lehessen elérni. Ezideig azonban ez az átviteli módszer csak kevés csatornával valósulhatott meg. A maximális csatomaszám 24-60. Ennek oka, hogy az adó- és a tőle nagy távolságban lévő vevőberendezéseiket olyan pontosan kellene szinkronizálni, amire a jelenlegi ismeretek szerint kevés a lehetőség.

- A Távközlési Kutató Intézetben kidolgozták az úgynevezett címkód elvet, amely gyakorlatilag szükségtelenné teszi az adó- és vevőállomások szinkron működését, és ezzel módot nyújt a beszédcsatornák számának lényeges fokozására. Az új elv gyakorlati megvalósítását az teszi lehetővé, hogy a modem impulzustechnika és a félvezető-technika a legutóbbi időkben nagy gyorsaságú kapcsolások, rövid ideig tartó impulzusok stb. formájában új eszközöket bocsátott a híradástechnika rendelkezésére.

- Az elgondolás szerint nem a közönséges beszédáramot továbbítanák az adóberendezésből a vevőhöz, Hanem egy kódoló berendezés segítségével mintegy felszeletelnék, és az egyes "szeletek" adatait az elektronikus számítógépekből ismert bit-jelekben fejeznék ki.

- Minden egyes "szelet" kódjához csatolnák a felhívott állomás ugyancsak bit-jelekben megadott címkódját, és egy úgynevezett vezérlő kódot. Ez a rendszer lehetővé teszi a beszédcsatornák maximális kihasználását. Például, századmásodpercnyi szünet elegendő arra, hogy a vonalban egy másik beszélgetéshez tartozó kódot közvetítsenek.

- A gyakorlati megvalósításhoz még sok elméleti munkára, kísérletre, alkatrészek kifejlesztésére van szükség. Néhány év kutató és fejlesztő munkája olyan eredményeket hozhat, amelyek beigazolják az elmélet gyakorlati használhatóságát. Az új rendszerű telefonösszeköttetés telefonkábeleken és mikrohullámok segítségével egyaránt megvalósítható. Nagy előnye a korlátlan távolságú öszszeköttetésen kívül, hogy lehetővé teszi elektronikus vezérlésű automata központok működését. Ezeket a központokat 240 előfizetős kisközpontokból, úgynevezett koncentrátorokból lehet összerakni és a koncentrátorok közötti kapcsolat egyetlen érpárral megoldható. Ez rendkívül nagy anyagmegtakarítást jelent. Kiszámították ugyanis, hogy egy 240 előfizetői állomást magában foglaló kisközpont kábeljén csúcsforgalomban másodpercenként 770 000 bit-jel halad keresztül, vagyis egy bit-jelre 1,3 milliomod másodperc idő jut. Az alkalmazott kódrendszer rendkívül megkönnyíti a számlázás gépesítését és szinte korlátlan lehetőségeket nyújt a nagy távolságú telefonösszeköttetés automatizálásában.

(MTI)
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1962   <<   1963   >>   1964
Home
Delizsánsz.