A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1963_08_07_48p.txt

Hasszán bég levelétől a géptávíróig

Epizódok a kecskeméti posta történetéből

- Ötévi adatgyűjtés után Lukácsi László és dr. Csépi Lajos összeállította a kecskeméti posta történetét a török időktől napjainkig. Munkájukat elküldték a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumba felülbírálatra. Szó van arról, hogy a figyelemre méltó művet könyvalakban is kiadják.

- Néhány érdekes epizódot idézünk belőle, mely érdeklődésre tarthat számot nem csupán a szakemberek, hanem az olvasók körében is.

A szegedi bég levele

- Az 1600-as évekről így beszél egy korabeli feljegyzés: "Török és kuruc egyaránt zaklatja a várost, a budai német tábor pedig eleség szállítására kötelezi."

- A török basák ékes nyelvén írott levelei sűrűn érkeztek a kecskeméti bírákhoz, természetesen sohasem baráti üdvözlettel. Még jó volt, ha csak továbbítani kellett az üzenetet, de azt aztán lóhalálában. A török urak ugyanis nem szerették a késedelmet. A szegedi bég például így zárta 1686-ban kelt sorait: "Éjjel-nappal sietséggel választ hozzatok, különben bizonyosan karóban kell megszáradnotok."

- Az alkalmilag küldött levelek, hírek mind a hadi eseményekhez kapcsolódtak ebben az időben, magánlevelezésnek nyoma sincs.

Pusztai betyárok és a Postasíp vendéglő

- 1802-ben már hangos trombitaszóval jelezte érkezését a Buda és Temesvár között közlekedő postakocsi. A fáradt utasok a Postasíp vendéglőben (a mai Trombita utca sarkán állt) találtak szállást, ételt, italt. A kocsis lovakat váltott, a fegyveres kísérő pedig gondosan újratöltötte pisztolyait, mert a pusztai betyárok szívesen csaptak le az értékes küldeménnyel rakott batárokra.

- Különösen hírhedt volt az ágasegyházi pusztán levő erdő. Itt több ízben gyilkolták meg a kocsist és a fegyveres kísérőt, rabolták el az egész szállítmányt.

- A postautakon tengelyig merült a homokba a nehéz kocsi, sokszor még a három ló is kevésnek bizonyult. Ebben az időben bizony csak azok vállalkoztak a viszontagságos utazásra, akiknek halaszthatatlanul szükségük volt rá.

Telefonia

- Fél évszázaddal később a "telefoniának" nevezett csoda ejtette lázba a kecskemétieket, akik lassan megszokták, "a várost csúfító” távirópóznákat is. A korabeli újságcikk így emlékezett meg a rendkívüli eseményről: "A főreáliskola területén, a Graham-Bell féle telephoniával kísérlet tétetett... az egyik állomáson hangoztatott jelszó: "Éljenek a kecskemétiek" a másik, mintegy százhúsz méter távolban levő állomáson tisztán hallható volt."

1919-1945

- A proletárforradalom harcosai között ott voltak a kecskeméti posta dolgozói is. Villám István vonalfelvigyázó jelentős feladatot látott el a városi direktóriumban, mely 1919. március 27-én elrendelte a magánhasználatban levő távbeszélő állomások szocialista tulajdonba vételét. A városi munkás- és katonatanácsban Máthé István, Csépi Lajos és Tószegi Lajos képviselte a postásokat.

- Szinte a semmiből kellett postát teremteni a felszabadulás után, hiszen 1944-ben a németek a város kiürítése során leszerelték és elhurcolták a berendezések nagy részét. A posta dolgozóinak fáradságot nem ismerő munkáját dicséri, hogy 1946-ban már ismét működött a távbeszélő központ.

- Három év óta korszerű géptávíró közvetíti a híreket. A megyeszékhely gazdag múltú postája gyors és pontos munkájával méltán érdemelte ki a lakosság megbecsülését.


Békés Dezső


-----------------------------------------------------------


Mesterséges holdat lőttek fel a Szovjetunióban

A Szovjetunióban 1963. augusztus 6-án fellőtték a Kozmosz-19 mesterséges holdat. A szputnyik fedélzetén tudományos berendezéseket helyeztek el. Ezeknek az a feladatuk, hogy a TASZSZ által 1962 március 16-án nyilvánosságra hozott programnak megfelelően folytassák a kozmikus térség felkutatását.

A szputnyik pályájának adatai a következők:
- kezdeti keringési idő 92.2 perc;
- a Föld felszínétől való legnagyobb távolsága (apogeum) 519 kilométer;
- a Föld felszínétől való legkisebb távolsága (perigeum) 270 kilométer;
- a pályának az egyenlítő síkjával bezárt szöge 49 fok.

A tudományos berendezéseken kívül a szputnyikon a következő készülékeket helyezték el:
- 90,022 megaherzen dolgozó rádióadó;
- a pályaelemek pontos mérését szolgáló rádiórendszer;
- a készülékek és a tudományos berendezések munkájára vonatkozó adatoknak a Földre való továbbítását szolgáló rádiótelemetrikus rendszer.

- A mesterséges holdon elhelyezett berendezések normálisan működnek.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1962   <<   1963   >>   1964
Home
Delizsánsz.