A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés Megyi Népújság - bmn_1963_10_09_62p.txt

Kérdések telefonügyben

A távbeszélőhálózat fejlesztésének lehetőségei
- Korszerű központokat

- Sokszor szidjuk Békéscsabán a telefonhálózatot, különösen akkor, ha városi vonalra várunk vagy amikor, ha vidéki állomással szeretnénk beszélni. Sűrűn hangzik el a panasz, hogy nincs nyilvános telefonállomás és az is, hogy a lakásokba nem lehet telefont felszerelni.

- A Szegedi Postaigazgatóságon felkerestük a fejlesztési osztály vezetőjét, aki kérdésünkre elmondotta:
- Ismerjük a fennálló nehézségeket, sajnos el vagyunk maradva. Azonban meg kell mondani azt is, hogy például Békéscsabán a távbeszélő központ jelenlegi helyén, már csak alig bővíthető. A harmadik ötéves tervben sorrakerülő bővítésnél csak mintegy 25 százalékos növekedést érhetünk el. Békéscsabán 1946 júliusában létesült az automata távbeszélő központ kis kapacitással és az 1950-52 és 61-es bővítések során sem elégítette ki az igényeket.

- Milyen lehetőségek vannak a telefonközpont bővítésére - tettük fel a következő kérdést.
- A békéscsabai telefonközpont melletti üres telek a postáé. Ez alkalmas arra, hogy itt új központot helyezhessünk el, azonban erre csak a harmadik ötéves terv után kerülhet sor.

- A jelenlegi felújítási és korszerűsítési munkák mit tesznek lehetővé?
- Ha új előfizetők bekapcsolását nem is, de mindenesetre a meglévő hibákat ki lehet küszöbölni és a további bekapcsolási lehetőségeket készítjük elő. A kábelhálózat felújítása az interurbán-forgalomban is javulást-eredményezhet. De a végleges megoldás itt is csak a harmadik ötéves terv során várható.

- A panaszok természetesen nemcsak Békéscsabáról hangzanak el, hanem Orosházáról, Gyuláról, Szarvasról és még jó néhány nagyobb községünkből is. Mikorra várható javulás?
- A többi város telefonhálózatának automatizálására ugyancsak a harmadik ötéves tervben kerülhet sor. Remélhetőleg akkor már Békéscsaba is modernebb központot kaphat.

- A nyert értesülések csak részben elégíthetik ki olvasóinkat. De a posta munkáját is nehezíti, hogy még városainknak sincs véglegesen elfogadott távlati fejlesztési terve, még nem véglegesen tisztázódott, hogy nagyobb tömegében hol épülnek meg a lakások és ez a postánál úgy jelentkezik, hogy addig fejlesztési tervet ő sem tud kidolgozni.

- A jelenlegi panaszok megoldása tehát majd csak a következő években várható, hiszen ez összefügg városaink és községeink hosszú évekre szóló tervezésével is.

(-czi.)
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1962   <<   1963   >>   1964
Home
Delizsánsz.