A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1963_12_08_53p.txt

"Légyen dinnyéből tök..."

- A mint már közöltük, Lukácsi László és dr. Csépi Lajos "A kecskeméti posta története" címmel helytörténeti monográfiát készített. A lelkes kutatók hosszú hónapokon keresztül bújták a kecskeméti levéltár poros aktáit adatok után nyomozva. Munkájuk során sok érdekes feljegyzésre bukkantak.

- Néhány megsárgult levél "a két szomszédvár", Kecskemét és Nagykőrös hosszú évtizedeken keresztül tartó torzsalkodásáról mesél. A tatár, török és rác dúlások idején még fegyverrel is segítette egymást a két nagy múltú város. De 1738-ban civakodássá fajult a testvéri jó viszony. A harag oka - mi is lehetett volna más nemzetes főbíró uramék korában - egy birtokviszály volt. Nagykőrös megszerezte a szomszédtól Szent Lőrinc-pusztát. Végehossza nem volt ettől kezdve az irigykedésnek, csúfolódásnak.

- Valamelyik csavaros észjárású körösi rímfaragó még versbe is szedte azt a hét átkot, melyet ő és polgártársai a szomszéd fejére kívántak:

"Válljék dorombbá
Benned a cimbalom,
Csak darát őröljön
Ne lisztet a malom.
A nagytorony őre
légyen mindig álmos.
Sóstengerré váljék
A Széktó, Csalános.
Légyen dinnyédből tök
A szőlődből zeller,
Az esti vonat
Járjon be csak reggel."

Az "esti vonat" alatt a gyorsvonat értendő, amely abban az időben csak Kecskeméten állt meg és ez vérig sértette a körösieket.
- Amikor először állt meg a gyorsvonat a nagykőrösi állomáson, leszállt róla az egyik éppen Pestre utazó kecskeméti városatya és gyufát gyújtva tekintgetni kezdett jobbra-balra. Világos nappal lévén az ünnepélyes alkalomra összegyűlt helybeliek egy darabig elképedve nézték ténykedését. Aztán megkérdezték tőle, hogy mit csinál.

- Keresem, hogy hol van Nagykőrös - mondta a huncut kecskeméti és ezzel, mint aki jól végezte dolgát, visszaszállt a vonatra. Hogy mit kiáltottak utána, azt nem jegyezték fel a krónikások.

Ma már mosolygunk a két szomszédvár viszályán. Pedig nem is olyan régen testvérek is hajba kaptak, egymásra emelték a baltát a birtokért.

B. D.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1962   <<   1963   >>   1964
Home
Delizsánsz.