A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1963_06_01_5p.txt

Harminc érettségizett fiatalból postás lesz

Akik a Szeged 1-es Postahivatalban sűrűn megfordulnak, tudják, hogy milyen nagy a forgalom délutánonként és nem akármilyen postás az, aki ilyenkor is gyorsan, pontosan és jól dolgozik. Abban is egyet értenek velem bizonyára, hogy felettébb bosszantó egy ügyetlen, lassú és rossz modorú tisztviselő, amikor minden várakozónak ezer dolga van és szeretne gyorsan szabadulni.

Több munkakörben is

Bata Antal hivatalvezető szerint a forgalom állandó növekedésével számolni kell. Itt is - mint az élet egyéb területein - egyre nagyobb követelményeknek kell megfelelni. Nem véletlen, hogy évek óta csak érettségi vizsga után képezik ki a postasegédtiszteket. A tízhónapos tanfolyamokról kikerülő fiatalok általában jól megállják helyüket a munkában, könynyen beilleszkednek a közösségbe és többféle munkakör betöltésére alkalmasak.

Szakember képzéséről a posta folyamatosan gondoskodik. A Szegedi Postaigazgatóság épületében működő középfokú postaforgalmi gyakornokképző tanfolyam vezetője, dr. Komócsin Mihályné elmondotta, hogy az utóbbi kilenc esztendő alatt sokat fejlődött oktatási rendszerük. Az első ilyen jellegű tanfolyam hallgatói még gyakorlati ismeretek nélkül próbálták elsajátítani a kezelés menetét, a postai szabályokat. Jelenleg öthónapos gyakorlati munka után szerzik meg az elméleti tudást, s a tanfolyam végén nemcsak elméletben, hanem egy-egy munkahelyen gyakorlatban is vizsgázniuk kell.

Mit tanulnak?

Elsősorban a levél-, csomag-, pénzküldemények, felvételének, továbbításának, kézbesítésének, s a távbeszélő szolgálat ellátásának szabályait, valamint hírlapkezelést, gazdászati, igazgatási, jogi isméreteket és híradástechnikát. Emellett még általános és postai földrajzot meg franciát is. Fakultatív tárgyként szerepel a távgépíró kezelésének elsajátítása. Oktatóik a legjobb szakemberek közül kerülnek ki: dr. Hetényi János, dr. Kastóczki József, Szabó László, Ács Sángor, Molnár Jenő, Bodor Jónos, Sallai Antal, Temesi Richárd, Lakatos Albert, dr. Bódi Endre, dr. Varga József.

A legendáshírű magyar posta ma sem dolgozik roszszul. Régebben nem volt annyi feladata, mint manapság. Például nem foglalkozott hírlapterjesztéssel. A jó postás sokoldalú! Ez a vezérelv szakemberképzésüknél,

Három megyéből

A jelenlegi tanfolyam hallgatósága Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyékből toborzódott. Ittlétüket kellemes környezetben töltik. Saját televíziójuk és társalgójuk van. Hatszáz forint ösztöndíjat kapnak és ebből kettőszázötvenet kell fizetni a teljes ellátásért.

Kiss István Hódmezővásárhelyről jött Az öthónapos gyakorlat maradandó élményeirőlbeszél:
- Úgy fogadtak, mintha mindig köztük lettem volna. Nem féltem a pénzkezeléstől sem, pedig megfizettem a tandíjat! Egy alkalommal száz forint hiányom volt. Ezután jobban vigyázok, mert zsebre megy.

Veszelka Sándor szegedi gyerek, őt a röszkei kis létszámú hivatal családias légköre fogta meg:
- Kútfej Béla hivatalvezető úgy szeretett, mint a fiát - mondotta.
- És a tanulás? - kérdeztem tőlük. A fiúk és a lányok nyomban azon kezdenek vitatkozni, hogy melyikőjük a jobb tanuló.

Hatvani Margit szerint, csakis a lányok. Ha ebben nem is, de abban egyetértenek, hogy nem tekintik a postát átjáróháznak!

Jól érzik magukat itt

Bálint Gyula
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1962   <<   1963   >>   1964
Home
Delizsánsz.