A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1963_10_27_5p.txt

TUDÓSÍTÓINK JELENTIK

Újítók a postán

A postának sokkal kisebb az újítási területe, mint a termelő üzemeknek, mégis ebben az évben már 166 javaslatot nyújtottak be a szegedi igazgatóság dolgozói. Az újítások közül 28-at helyi vonatkozásban az igazgatóság, 10-et pedig a vezérigazgatóság, mint országos jelentőségűt fogadott el. A bevezetett újítások az idén több mint 40 ezer forint megtakarítást eredményeztek és az év végéig még további mintegy 50-60 ezer forint megtakarítás várható. Ezek között szerepel több balesetvédelmi és a munka minőségét javító javaslat megvalósítása, amelyeknek gazdasági eredménye közvetlenül nem mutatható ki. Az újítások egy részének visszautasítása azért történt, mert a gépesítésre irányuló javaslatok zömét nemlehet megfelelően kihasználni, vagy még nem biztosított a kísérletezés lehetősége.

A szakszervezeti újítási és ésszerűsítési bizottsághoz bizalommal fordulnak az újítók, s közreműködésük eredményeként két esetben a szakvezetés az újítás újbóli felülvizsgálása alapján elutasító döntését megváltoztatta. A 2-es osztály vezetője és az újítási előadó félévenként felkeresi a nagyobb hivatalokat, ahol újítási ankétot tartanak és segítségükre vannak a javaslattevő dolgozóknak.

Angyal Rezső
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1962   <<   1963   >>   1964
Home
Delizsánsz.