A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1963_06_25_163p.txt

Cikkünk nyomán

Felesleges küldözgetés

Lapunk május 19-i számában "Szeszélyes főnök" címmel bíráló megjegyzést közöltünk a szanki postahivatal vezetőjének munkájával kapcsolatban. Megemlítettük, hogy a szank-móricgáti Petőfi Tsz számára érkező - Szankra címzett - fontos postai küldemények nem egy esetben csak nagy késedelemmel jutottak a szövetkezeti gazdaságba, mivel azokat "Címzett ismeretlen" megjegyzéssel a posta visszaküldte a feladónak.
Cikkünkre Fodor István, a Szegedi Postaigazgatóság vezetője most az alábbiakban válaszolt.

"A helyszíni vizsgálat alkalmával megállapítottuk, hogy a szanki postahivatal vezetőjét terhelő észrevétel teljes egészében helytálló. A hivatalvezető pontosan ismeri a Petőfi Tsz címét, így eljárását az sem teszi indokolttá, hogy a felesleges utánküldések elkerülése érdekében korábban már felhívta a küldemények feladóját a helyes címzésre. A fentiek alapján a hivatalvezető ellen eljárást indítottam.. ."
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1962   <<   1963   >>   1964
Home
Delizsánsz.