A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1960_12_29_161p.txt

A tervezettnél  csaknem húszezerrel több lakás épült a hároméves tervben

A Magyar Posta is túlteljesítette hároméves tervét

(Részlet a cikkből...)

A posta a hároméves terv idejére előirt feladatait nemcsak megvalósította, hanem túl is teljesítette. Legfontosabb tennivalóin kívül a posta forgalmi szolgálat, a szállítás fejlesztésében, korszerűsítésében is jelentős eredményeket ért el.

A vidéki távbeszélő főközpontok befogadóképességét tizenhatezer helyett tizenkilencezer állomással bővítették. Az ország távbeszélő központjai a fővárossal együtt negyvenezerhétszáz állomással bővültek. Tatabányán, Sopronban és Szombathelyen új, nagy teljesítményű automata telefonközpontot építettek.

Vidéken tizenhétezer új távbeszélőelőfizetőt kapcsoltak be az országos hálózatba.

A fejlesztéssel együtt rohamosan emelkedett a telefonforgalom is. Mintegy kilencvenmillióval növekedett és csaknem 1,4 milliárd volt a helyi telefonbeszélgetések száma. Távolsági beszélgetésekkel - mintegy nyolcvanmillió alkalommal - háromszázhétmillió percet töltött el a közönség.

Az elmúlt három esztendő alatt lényegében megvalósitották az országos televízió-hálózatot.

1958-ban helyezték üzembe a Szabadság hegyi harminc kilowattos adót, amely körülbelül száz kilométeres körzetben biztosít vételt. Utána Pécsett, majd Miskolcon és Sopronban kisebb teljesítményű, 1-2 kilowattos adót. Az idén Szentesen állították fel az ország második legnagyobb - 20 kilowattos - televízióadóját és Tokajban, valamint Kékesen szintén kisteljesítményű reléállomás létesült.

Ugyancsak az idén kezdték meg a dunántúli Kab-hegyen a nagy televízió közvetitőállomás építését is.

A hároméves terv elején még nem volt az országban televízióelőfizető, az idén az év végére pedig számuk várhatóan 105 000-110 000 lesz.

A rádió előfizetők száma csaknem félmillióval növekedett.

Gondoskodtak a postaszolgálat korszerűsítéséről, bővítéséről is. A hatvani és az ózdi pályaudvaron, s ezenkívül évenként átlag három új postahivatalt építettek, s mintegy százötven elavult hivatalt korszerűsítettek, hoztak rendbe. Jelentős előrehaladást értek el a szállítás korszerűsítésében is. - Ez a forgalomban is megmutatkozik. Csaknem másfélmilliárd levelet, egymilliárdhétszázhetvenkétmállió hírlapot kézbesített a posta három év alatt.

(MTI)

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1959   <<   1960   >>   1961