A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Esti Hírlap - eh_1960_08_30_151p.txt

Megkezdik a színes képet sugárzó televízióadók gyártását

Korszerű mikrohullámú berendezéseket, új típusú telefonközpontokat készít a következő években a híradástechnikai ipar - új üzemek vidéken - Évente negyvenezer magnetofon

A híradástechnikai ipar fejlődéséről tájékoztatták az MTI munkatársát az iparigazgatóság illetékes osztályain.

A híradástechnikai ipar a hároméves tervben előirányzott 70 százalékos termelésnövekedést - mint már most megállapítható - körülbelül 8-10 százalékkal túlteljesíti.

A következő években a tervek szerint a fővárosi üzemekben nem engedélyeznek létszámnövekedést, a most létesülő vidéki híradástechnikai üzemek viszont csaknem 15 000 új dolgozót vesznek fel. Építést is csak vidéken terveznek.. Két év múlva a Telefongyár bugyi telepe és a Budapesti Rádiótechnikai Gyár kecskeméti üzeme, 1963-1964-ben pedig a Remix szombathelyi lányvállalata is teljes üzemmel dolgozik majd. Az iparág munkájában igen fontosak a baráti országokkal kötött hosszúlejáratú szerződések, amelyek alapján - az iparág fennállása óta először - évekre előre is ismerik konkrét feladatukat.

A következő öt év exporttervének háromnegyedét például már meglevő igényekre, megrendelésekre alapozták. Az exporttermelés felét a Szovjetunió vásárolja meg.

A műszaki fejlesztés keretében elsősorban a távbeszélő- és távközlő-berendezések korszerűsítésére fordítanak gondot. Az átviteltechnikai berendezések termelését - főleg új típusokból - öt év alatt a mostani előzetes, tehát még nem végleges tervek szerint 360 százalékkal, a mikrohullámú berendezések gyártását pedig kétszeresére növelik. A postai távolsági telefonforgalom javítására, a vasúti irányításhoz szükséges telefonösszeköttetések fejlesztésére korszerű, 24 és 60 csatornás, átviteltechnikai berendezéseket gyártanak.

Ezekkel egy vezetéken át egy időben több telefonbeszélgetés bonyolítható le. A már sorozatban gyártott 24 csatornás mikrohullámú berendezést tovább tökéletesítik, korszerűbb változatát még az idén elkészítik, majd a következő években sorozatban gyártják.

Ez már alkalmas lesz automatizált kivitelre, s arra, hogy az összeköttetés közbeeső állomásain felügyelet nélkül is használhatják.

A következő években fejlesztik ki a 60, a 120, a 300 és a 600 csatornás - a távbeszélőforgalmat erősen gyorsító -, mikrohullámú berendezéseket, amelyeknek közös jellemzője lesz, hogy a legmodernebb nemzetközi követelményeknek is megfelelnek. A crossbar telefonközpont fejlesztésében a magyar ipar is jelentős feladatot kapott. A magyar találmányra épített kapcsológépet a KGST országai elfogadták, rendszeresítik. A közepes nagyságú 2000-10 000 vonalas központot az NDK-val közösen híradástechnikai iparunk fejleszti ki és gyártja előreláthatóan már 1963-tól.

A több száz telefonbeszélgetést és a televízióadást egyidőben továbbító szélessávú mikrohullámú berendezést is sorozatban gyártják.

Ezekkel cserélik fel a jelenlegi ideiglenes összeköttetést, s építik meg a keleti mikrohullámú láncot. A hazai televízióhálózat bővítéséhez megkezdik a 10 és a 20 kiloswattos televízióadók építését, majd a nehezen besugározható, úgynevezett árnyékolt területek ellátására az egy kiloswattos és ennél kisebb teljesítményű adók gyártását. Ezek a berendezések már a későbbi színes televízió adásra is alkalmasak lesznek.

Tovább fejlesztik a közhasznú híradástechnikai berendezéseket is. A jövőben a mindenkori követelményeknek megfelelő televízió-vevőkészülékeket, majd tranzisztoros és hordozható televíziót, valamint hordozható lemezjátszót és magnetofont készítenek.

A következő öt év alatt a tervek szerint 20 százalékkal csökkentik az önköltséget. A termelés növekedését 70 százalékban termelékenység emelésével valósítják meg. A beruházás nagy részét a technológia korszerűsítését szolgáló gépesítésre, automatizálásra fordítják.

Egész munkafolyamatokat automatizálnak.

A szerelést - mintegy 15-20 gyártmánynál a televíziógyártáshoz hasonlóan - mozgó szalagokra viszik. Változtatnak az üzemek gyártmányösszetételén is. A Beloiannisz Híradástechnikai Gyártól például a Telefongyár veszi át az átviteltechnikai berendezés gyártásának nagy részét. Ugyanakkor a Telefongyárból a Budapesti Rádiótechnikai Gyár kecskeméti telepéhez kerül a magnetofongyártás. A legkorszerűbb nagyüzemi technológiával lehetővé teszik, hogy a jelenlegi 10 000-15 000 helyett évente 40 000 magnetofon készüljön.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1959   <<   1960   >>   1961