A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1960_11_23_147p.txt

Tízéves a posta hírlapszolgálata

Most van 10 éve annak, hogy a postás dolgozók addig is sokrétű munkájuk mellett hozzáláttak egy új, a régitől sokkal különböző feladat elvégzéséhez. Pártunk és népünk bizalmából kapott nagy feladatot a postás lapterjesztők jól oldották meg, évről évre nagyobb feladatokra vállalkozva olyan ismereteket és tapasztalatokat gyűjtöttek, melyekre támaszkodva bátran indulhat neki új és nehezebb feladatok megoldásához.

Bács megye terjesztési adatai is világosan bizonyítják azt a fejlődést, melyet a postai hírlap-terjesztés bevezetése óta elért. 1951-ben a havi összpéldányszám a megyében 1 231 000 volt, míg 1960. októberében ez már 2 032 000 db-ra emelkedett.

Az említett fejlődést mutatja még a kézbesített előfizetői példány is, amely 1951-ben havi 783 000 db-ot, 1960. októberében pedig 1 349 000 db-ot tett ki. A megye egy lakosára eső hírlapok darabszáma 1951-ben még csak 26 db volt. Ezzel szemben 1960-ban már 49,9 db-ra emelkedett.

Az eredmények elérésében nagy szerepet játszottak azok a hírlapárus, hírlapkézbesítő és hírlapfelelős postás dolgozók, akik a posta munkájában, a hírlapterjesztésben résztvettek. Ha közülük csak egy néhányat említünk is meg, nem feledkezhetünk meg Cseh János (Kecskemét), Hitre Erzsébet, Mojzes György (Solt), Varga Lajosné (Kalocsa), Hajagos János és Bajári János (Kiskunhalas), Burai Imre (Baja), Pálfi Katalin (Soltvadkert), Fries János (Bátya), Kökény Lajos (Kiskunhalas), Fekete Mátyás (Kecskemét 1.) elvtársak kimagasló és élenjáró munkájáról, akik fáradságot nem kímélve, szívvel-lélekkel fáradoztak azon, hogy a posta betölthesse a szocialista sajtóterjesztés reáváró feladatát.

Köszönjük a lelkesedést, az odaadást, a sok kiváló teljesítményt, amellyel a pártsajtó terjesztését végezték. Helytállásuk bizonyította, hogy a postás lapterjesztőkre a legnehezebb fejlesztési feladatok elvégzésében is számítani lehet.

Sok közönyt és szembenállást kellett legyőzni, sok buzdító szó, lelkesítés hangzott el, amíg a hírlapszolgálat elérte a mai színvonalat.

A 10. évforduló: számadás a megtett útról - felkészülés az újabb feladatokra. A számadás megtörtént, következzenek szorgos munkában eltöltött évek, fejlődjék tovább a postai hírlapszolgálat, gyarapodjék újabb tízezrekkel az újságolvasók milliós tábora.

Kónya Imréné a szegedi postaigazgatóság hírlaposztályának vezetője
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1959   <<   1960   >>   1961
Home
Delizsánsz.