A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1960_01_14_125p.txt

TELEFONT
      a Borbási Vörös Csillag Tsz-be!

- Nagyüzemi gazdaságban ma már úgyszólván nélkülözhetetlen a telefon. Hiszen van olyan nap, amikor a vezetőinek többször is érintkezésbe kell lépniük a felsőbb szervekkel, a vállalatokkal, intézményekkel.

- Az ezerholdas Borbási Vörös Csillag Tsz-ben is így van. Már működése óta kellett volna, kellene nagyon is, hogy távbeszélője legyen. Különösen most, hogy a környező egyéni gazdálkodók tömegesen lépnek a tsz-be, eddig mintegy száz fővel növelték a tagság számát, s kétezer holddal a gazdaság területét.

- A szövetkezet vezetői régebb idő óta kérték is a postát, bogy a gazdaságba vezesse be a telefont, - ám valahányszor elutasításban volt részük, ezzel az indoklással: "nincs elég vonal", vagy: "a vonalak le vannak terhelve."

- Így aztán az elnöknek vagy a Tsz más vezetőjének mindahányszor be kellett kocsiznia a tizennégy kilométerre fekvő megyeszékhelyre (oda-vissza tehát huszonnyolc kilométert téve meg) olyan halaszthatatlan ügyek elintézése végett, amelyeket különben néhányperces telefonbeszélgetéssel is el lehetett volna intézni.

- És ezt kell tenniök a jövőben is, ha a posta még mindig makacsul elzárkózik az immár báromezerholdra növekedett szövetkezet jogos igényének a kielégítése elől.

- A posta számára sem lehet azonban közömbös a nagyüzemi gazdaság minél zökkenőmentesebb irányítása, működése, - teljesítenie kell tehát az évek óta megismételt kérést.

- A Vörös Csillag Tsz vezetői szerint legjobb megoldás volna, ha a szocialista szektor új központjától három kilométerre levő kisfái tangazdaságtól létesítenének egy vonalat, amelynek az építkezési költségeit egyébként fedezi a szövetkezet.

- Reméljük: a posta ezúttal feladja eddigi álláspontját.

T. I.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1959   <<   1960   >>   1961
Home
Delizsánsz.