A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1960_04_24_120p.txt

Megválasztották a Postás Szakszervezet megyei bizottságát

Nemrég megyénk postás dolgozóinak szakszervezeti életét a Szegeden székelő területi bizottság irányította. Ennek a szervnek tevékenysége Bács megyén kívül kiterjedt még Csongrád és Békés megyére is. Ezt a centralizáltságot szüntetik meg, amikor minden megye postás dolgozói új megyebizottságot választanak soraikból.

A megyebizottság választó küldött-közgyűlésére megyénkben Kecskeméten pénteken délelőtt a postások kultúrotthonában került sor.

Az egybesereglett küldötteket és meghívottakat Fábián Pál üdvözölte, majd Kánya Imréné, a területi bizottság elnöke ismertette az egybegyűltekkel a területi bizottság és Bács megye alapszervezeteinek hároméves munkáját. Az eredmények részletes taglalása mellett felhívta a figyelmet a hiányosságokra, s helyes útmutatást adott a megválasztandó megyebizottság munkájához. A nagy érdeklődéssel kísért sokrétű beszámoló után Gombos József, a számvizsgáló bizottság elnöke ismertette a területi bizottság és az alapszervezetek gazdasági munkáját.

A beszámolót követő vitában Juhász Kálmán, a sokszor ígért kecskeméti munkásszállás létrehozását kérte. Lux Márta bírálta a pártszervezetek vezetőit, mert nem foglalkoznak a postás dolgozókkal. Beszélt még arról, hogy a szocialista címért küzdő brigádot akarnak alakítani. Szilágyi Sándor a rádiódíjak negyedévi előfizetésének bevezetését javasolta. Fazekas Bertalan a szakvezetés, párt- és szakszervezet együttműködésének szükségességét említette meg. Huszt Elemér a termelékenység fokozásának szükségességéről és a dolgozók politikai neveléséről szólt. Lukács László bejelentette, hogy a kongresszusi versenyben alakult meg az első szocialista brigád, Ma már tíz brigád küzd ezért a címért. Felszólalt még Szalai László is.

A kérdésekre Kónya Imréné válaszolt.

A tanácskozásokon részt vett és felszólalt Szép Károly elvtárs, az MSZMP megyei bizottsága ipari osztályának munkatársa, Szűcs Sándor, a Szakszervezetek Megyei Tanácsa elnökségének tagja, Bikkes Gábor, a szegedi postaigazgatóság személyzeti osztályvezetője.

A küldöttek titkos szavazással az alábbiakat választották a megyei bizottságba: Győré Károly, Farkas Bertalan, Fábián Pál, Nagy Erzsébet, Lux Márta, Nagy László, Lakatos István, Iványosi Szabó Tibor, dr. Kovács Andorné. Póttag lett: Bardóczky Simon és Sándor Ilona.

Megválasztották még a számvizsgáló bizottság tagjait, póttagjait, a VI. postáskongresszuson és a Szakszervezetek Megyei Tanácsának újjáválasztásán résztvevő küldötteket.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1959   <<   1960   >>   1961
Home
Delizsánsz.