A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1960_03_31_167p.txt

MÁSODSZOR IS ÉLÜZEM

Távirat sem röppen olyan gyorsan a messzi tájon élő címzetthez,

   mint ahogy a hír a dolgozók között elterjedt: Másodszor is elüzem lett az 1-es számú Megyei Postahivatal. A kitüntető cím elnyerése annak ellenére sem volt könnyű, hogy a kecskeméti postások között már hagyománya van a versenymozgalomnak, hiszen ilyen kitüntetés átadására csak ott kerülhet sor, ahol a kollektíva egy emberként vesz részt a feladatok megoldásában.


         


A Megyei Postahivatalnak ez a fő erőssége. Lukácsi László elvtárs, a hivatal vezetője így beszél erről:

- Jó kollektívával minden feladatot meg lehet oldani. Ha érdemünk van a sikerben, az mindenekelőtt a kollektíva kialakításában keresendő. Pártszervezetünk, az üzemi bizottság és a szakvezetés állandó együttműködése eredményezte hogy minden dolgozónk figyelmét az élüzem cím elnyerésére és a kiváló dolgozó szint feltételeinek teljesítésére sikerült irányítanunk.


         


Csomó minden fában akad, de a jól irányzott, kellő lendületű fejszecsapás széthasítja az akadályt. Ilyen erő volt a kongresszusi munkaverseny, a cél elérésének legnagyobb lendítője. A Szegedi Postaigazgatóság területéin itt alakultak elsőnek a szocialista címért küzdő brigádok. Munkájuk lökésszerűen hatott az élüzem cím feltételeinek teljesítésében.


         


A vezetők senkit nem "kényszeritettek" a versenyben való részvételre, a meggyőző szó, a brigádmozgalom és a kongresszusi verseny lendülete azonban mindenkit magával ragadott. A nagy cél elérése közös üggyé vált. Már az első félév is nem várt eredménnyel járt. Birtokukba került az élüzem cím. A siker tovább fokozta a munka lendületét. Egyre élénkebbek lettek a termelési tanácskozások. A vezetőség minden feladatot a kollektíva elé terjesztett, s bátran építettek a dolgozók véleményére, lelkesedésére és öntevékenységére. Így fejlődött, terebélyesedett a nemes vetélkedés, amit csak táplált, hogy a szakvezetés rendszeres és könnyen áttekinthető verseny-nyilvánosságot biztosított egy-egy szakaszban az elért eredményeknek. Igaz, eddig a tíz brigád közül csak Ignácz Antal kézbesítő brigádja nyerte el a szocialista címet, de az alábbi pár tényszám is bizonyítja, hogy a többiek is kitettek magukért:         


Rádió és televízió előfizetői díj határidőre történő beszedése, vállalás: 98 százalék, teljesítés: 99,8 százalék. Bevételi terv teljesítése: 110 százalék. Takarékbetétek gyűjtése: 581 százalék. Nem vagyunk soviniszták, de a hírlapterjesztésről mégis külön írunk. Az I. számú Megyei Hirlaphivatal több mint 200 fajta napilap, hetilap és különböző folyóirat terjesztését végzi. A több mint 12 000 kecskeméti előfizető azt bizonyítja, hogy az emberek szeretnek olvasni. Az a tény pedig, hogy az elmúlt félévben 1230 új előfizetőt gyűjtöttek, akik közül 650 a Petőfi Népét és a Népszabadságot rendelte meg -, külön is elismerést érdemel.

A versenymozgalom azonban nem fejeződött be. Csupán a név változott. Felszabadulási verseny indult s a cél is, maradt ugyanaz: kollektív jó munkával ismét biztosítani az élüzem cím elnyerésének feltételeit. Ez eddig ismét sikerült. Kívánjuk, hogy továbbra is így legyen.

Sándor Géza
Pásztor Zoltán
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1959   <<   1960   >>   1961
Home
Delizsánsz.