A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1970_08_18_129p.txt

Telefonok, URH-lánc, új adók

A posta öt- és tizenöt éves tervei

A Magyar Posta a megyedik ötéves tervre készülve mintegy házi használatra 15 évre szóló távlati fejlesztési tervet is kidolgozott. Erre azért volt szükség, mert új és hagyományos szolgáltatási ágai egyaránt erőteljes fejlődés előtt állnak. Annál is inkább, mert mind nagyobb rájuk a népgazdaság és a lakosság igénye is.

A helyi távbeszélő-hálózat fejlesztésében a száz lakosra jutó telefonállomások számának növelése a cél. Jelenleg Budapesten 22, vidéken 3,9, országosan 2,5 telefonállomás jut ennyi lakosra. 1975-re Budapesten 31 fölött, vidéken 5,3, országosan 10,5 lesz az arány. 1985-re el szeretnék érni, hogy Magyarországon, hasonlóan a fejlettebb államokhoz, 19- 30 telefonkészülék jusson száz lakosra, Budapesten mintegy 50, vidéken 12,6. Ezek az arányok szám szerint azt jelentik, hogy míg jelenleg 780 ezer telefonállomás van az országban, 1985-ben 2,1-2,2 millió lesz, beleértve az alközpontokra kapcsolható telefonokat is. A negyedik ötéves tervben új telefonközpontok építésével, illetve a meglevők bővítésével 229 ezer állomás kapcsolására teremtenek lehetőséget.

Elemi igény ma már, hogy a falvakat is mindenütt bekapcsolják a telefonhálózatba. Az elmúlt két évben igen sok községet láttak el segélykérő nyilvános állomással, de a teljes ellátást csak az országos automatizálás jelentheti majd. Ennek elérését 1985-re tűzték ki célul. A negyedik ötéves tervben tovább terjed az úgynevezett távválasztási rendszer, melynek eredményeképpen a megyeszékhelyekről Budapestre, illetve a megyeszékhelyek egymás között tárcsázással hívhatók. A nemzetközi távbeszélő rendszerben megteremtik az alapjait annak, hogy az öszszes európai országgal félautomatikus rendszerrel, a szocialista országok fővárosaival pedig az előfizetők távválasztási rendszer szerint telefonálhassanak. Megteremtik az alapjait a mobil állomások, az autótelefonok használatainak is. Ehhez postai URH-hálózat építését kezdik meg. A következő 15 évben több telefonvezeték épül majd, mint az elmúlt 50 évben. Fejlesztésüket nagyban elősegítik a különböző műanyagcsövek, önhordó légkábelek, és az alumínium széleskörű felhasználása.

Nagy lépésekkel halad a telex fejlődése is. Távlatban 11-12 ezerre, a negyedik ötéves tervben a mostani 2300-ról 6600-ra növelik az állomások számát. Merőben új szolgáltatásnak vetik meg az alapját a negyedik ötéves tervben: az adatátvitelnek. Várhatóan 1973-75 között kísérleti adatátviteli központot és mintahálózatot hoznak létre. A későbbiekben az adatátviteli szolgálat rendelkezésére áll majd a számítóközpontoknak, ezenkívül a posta bérszámitásokat is végez, és saját adatfeldolgozó szolgálatot is szervez.

A tömegkommunikáció fejlődése leginkább a rádiózásban és a televíziózásban mérhető fel. Talán már ismeretes is, hogy két tévéállomás és három országos rádióállomás működik majd, utóbbiak közül kettő a középhullámon és egy az URH-sávban, mely sztereofonikus adásra, illetve vételre is alkalmas lesz. A negyedik ötéves tervben olyan URH-láncot hoznak létre, mely az ország 90 százalékán lehetővé teszi a jó rádiózást. Megépülnek a tévé gerincadói is, budapesti és a kékesi állomást átépítik. A második tévéadó 1973-ra biztosítja a színes műsor sugárzását és a hozzá 1975-ig megépülő első hat közvetítő adóállomás a vételt az ország hattized részén biztosítja.

A hagyományos postai szolgáltatásokat is átszervezik. Jelenleg a 600 lakosnál nagyobb lélekszámú községek közül 105-ben nincs postahivatal, ezeket folyamatosan bekapcsolják a hálózatba. Mivel sok hivatal leromlott épületben működik, vagy szűk, 1965-ig 750 új postaépület építését tervezik. Mind a felvételt, mind a feldolgozást és a szállítást a lehető legnagyobb mértékben gépesítik, illetve automatizálják, s ennek megfelelően átalakítják az ország postaszervezetét. Budapesten 1980-ig postakombinátot hoznak létre, vidéken pedig 8-10 úgynevezett góchivatalt. A negyedik ötéves tervben 21 új postaépület építését, illetve rekonstrukcióját irányozzák elő és száz, úgynevezett értékhivatal nyitását.

Mind nagyobb feladatot jeient a postának a sajtótermékek terjesztése is. Jelenleg mintegy egymlliárd sajtóterméket terjeszt a posta, ezek száma 1985-re mintegy 1,7 milliárdra emelkedik majd. A sajtó fejlődésévé! várhatóan mintegy négyszeresére nő a sajtótermékek terjedeleme, s ezáltal súlya is. A terjesztést fejleszteni csak úgy lehet, ha legalább kétszerannyi árusítóhelyet állítanak munkába, s mintegy 5-900 automata újságárusítót is üzembehelyeznek.

A posta, mely mindig híres volt jó szolgáltatásairól, a most következő években a híradástechnika, a gépesítés és automatizálás legfejlettebb módszereivel igyekszik majd részben megszüntetni a különbséget a főváros és a vidék ellátása között, részben pedig felzárkózni az európai élvonalhoz.

F. K.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1969   <<   1970   >>   1971
Home
Delizsánsz.