A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1970_12_20_192p.txt

Rendelet a távbeszélő-díjszabás kiadásáról

Megjelent a közlekedés és postaügyi miniszter rendelete,

   amely a postatörvény alapján új távbeszélődíjszabás kiadásáról intézkedik. Távbeszélő-díjszabás utoljára 1958-ban jelent meg, azóta számos módosítás miatt azonban már szinte áttekinthetetlen, s így nehezen alkalmazható. A díjszabás kapcsolódik a január 1-én életbelépő távbészélő szabályzathoz, s ezen túlmenően szükségessé vált megjelenése a távtárcsázás fokozatos bevezetése, a telefonszámlák elektronikus gépi előállítása, feldolgozása miatt is.

A rendelet szerint a távbeszélő-szolgáltatásokról, igénybevételük feltételeiről és díjairól bármelyik postahivatal, távbeszélő, vagy távközlési üzem felvilágosítást ad, megtekinthető ezekben a hivatalokban, ezenkívül a Verseny utcai postahivatalnál meg is vásárolható.

A január 1-én életbelépő díjszabás az alapvető távbeszélő szolgáltatásokban változást jelent, néhány különleges szolgáltatást érint.

Mivel a posta a számlán az előfizetőnél felszerelt valamennyi berendezés díját egy összegben tünteti fel, az előfizető - 20 tételenként 2 forintért - kérheti a díj részletezését. Az új díjszabás már azt is meghatározza, hogy a gépi kapcsolású távolsági telefonforgalomban az úgynevezett távválasztásban - a díjkörzetektől függően hány másodpercenként lép a hívó állomás számláló berendezése. Amennyiben a kézikapcsolású távolsági forgalomban a hívó téves számot jelölt meg, az összeköttetés létrejött, s a hívó egy percen belül a helyes telefonszámmal ismét kéri a kapcsolást, tévedéséért csak egy perces díjat kell fizetnie. Az állomás vagy a készülék javításával kapcsolatos kiküldetési díját, 20 forintot, csak akkor kell megfizetni, ha a posta dolgozója az előfizető hívására jelent meg, s egyéb költséget nem számítanak fel.

A miniszteri rendelet, s ezzel együtt az új távbeszélő-díjszabás január 1-én lép életbe.

(MTI)
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1969   <<   1970   >>   1971
Home
Delizsánsz.