A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1877_07_08_3p.txt

Különfélék.

- Szándékolt posta rablás.

A Bajáról Almáson keresztül Szabadkára menő postakocsit június 30-án az Almáson túl fekvő Siskovics-féle tanyánál az árok mellett levő semfű-semfa bokrokból rablók puskalövésekkel támadták meg; a kocsis szivén találva azonnal holtan bukott le a kocsiról, a kocsit kisérő katona, ki a rablókra lőtt, két súlyos sebet kapott: a megsebesült lovak megbokrosodva visszafordultak és vágtatva értek a posta udvarba s igy megmentettek 84.000 forintot, melyel a kocsi terhelve volt. Az almási postamester kellő kísérettel azonnal a helyszínére sietett, de a tetteseknek csak hült helyét találták. A megsebesült katona kihallgattatott s azt vallotta, hogy a rablók négyen voltak, kevéssel a vallatás után ö is sebeiben kimúlt.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1876   <<   1877   >>   1878