A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1877_12_02_764p.txt

A telephon Budapesten.

A hangvivő készülékkel a távirdai-igazgatóság is tett kísérletet a főposta épületében, szakférfiak jelenlétében. Az első próba nov. 27-én volt, és az épület távoleső szobái közt, egy alanti szobából egy harmadik emeletibe folyt a beszélgetés, 180 méternyi hosszú huzal segélyével. Sztupka titkár a "Távirászati Közlemények" legközelebbi számában foglalt szakczikket kezdte a távbeszélőbe mondani és végül feleletet kért. Azután Takács országos távirdai főigazgató a "Szózatot" mondta bele, melyet a 180 méter hosszú huzalon Sztupka titkár tisztán és érthetően hallott. Az eredményt kielégítőnek találták s mindnyájan meg egyezőleg nyilatkoztak arra nézve, hogy a készüléknek - tökéletesítés mellett - szép jövője lehet. Eleinte, mig az ember ki nem ismeri magát és a készülékkel való bánásban nem jártas, kissé hiányos a beszélgetés; de később minden tisztán kivehető. Átalában - ugy látszik - mint mindenhez, e távolba beszéléshez is gyakorlat szükséges. Kísérletet tesznek egy Budavár és Pest közt kifeszített huzalon is. Másnap uj kísérletet tettek a budai várbeli és központi távíró állomások között. A beszélgetés a jelzett állomások között mintegy három kilométer hosszú távíró-vonalon történt és szép eredménynyel sikerült. A kísérleteket tovább folytatják, nagyobb távolságokban.

A telephonnak van már egy csomó magyar neve is. Hanem hogy helyes-e, az már egészen más kérdés. A "Pesti Naplóban" az akadémia nyelvtani ítélő székét, Szarvas Gábort és "nyelvőreit" szólítják föl, hogy még most kereszteljék el becsületes névre, mielőtt valami pogány nevet aggatnának a telephonra, mert ha majd csak akkor szólalnak föl, mikor már elterjedt a név, akkor hasztalan lesz hivatkozni a "halotti énekre" vagy Pázmány Péterre. Eddig a következő elnevezésekkel illetik az uj találmányt: távbeszélő, hangvivő, távmondó, messzebeszélő, messzeszóló, messzemondó, stb. A külföldiek elfogadták egyszerűen a "telephon" elnevezést, s megnyugodtak benne. Az angolok "speaking telegraph"-nak "beszélő távirdának" nevezik s a mi közleményünk irója is ezt használta múlt számunkban megjelent czikke czimében. Addig mig felelő magyar elnevezésben nem történik megállapodás, maradjunk meg a "telephon" mellett. - Ezúttal sajnálattal kell megjegyeznünk, hogy a telephonról szóló múlt heti közleményünkben a telephon hosszmetszetét feltüntető ábrán a jelző betük hibásan voltak alkalmazva, s nem egyeztek a szöveg megfelelő betűivel. E rajz csak akkor készülvén el, mikor a lap már sajtóban volt, csak utólag vehettük észre a tévedést, melynek helyrehozására legközelebb egy ujabb részletes ismertető czikket fogunk adni az érdekes uj találmányról.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1876   <<   1877   >>   1878