A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1877_12_09_776p.txt

Telephon Angol és Francziaország között.

Az uj találmány a két ország között a csatornatengeren át csakugyan működik. A múlt héten kötötték össze a Sz.-Margaret (angol) és Sangatie (franczia part) közötti távirati huzalokat telephon készülékekkel. Az eredményt nemcsak kielégítőnek, de meglepőnek találták. Berlinben Stephan főpostaigazgató a császárnak is bemutatta az uj készüléket. Az öreg Vilmos császár nagy érdeklődéssel kisérte a mutatványt, s végül a következő kedélyes szavakkal fordult a postaigazgatóhoz: "No édes Stephan, ha ön ezt nekem ezelőtt 500 esztendővel mutatja be, akkor én önt, mint boszorkánymestert megégettetem."

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1876   <<   1877   >>   1878