A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1877_09_16_588p.txt

A belga királyné magyar távirata.

Mária Henrika belga királyné, József nádor leánya, ezelőtt hat évvel itthon időzvén, József főherczeggel együtt a Balaton-vidéket is meglátogatta, s aug. 20 án Tördemiczen Szeles Ferencz plébánosnál pihentek meg. E nap emlékére az idén Szeles plébános vendégséget tartott, s ez alkalomból távirati utón küldtek üdvözletet Brüsszelbe a királynénak és Alcsuthra József főherczegnek. És másnap délelőtt már ott volt a válasz Brüsszelből, melyet a belga táviró tiszta, s egy szó kivételével hibátlan magyarsággal, igy adott vissza:

"Mélyen meghatotta a királynét azon emlék, melyet a főtisztelendő plébános ur a tegnapi táviratában oly jó volt kifejezni; és szívesen köszöni. A fölséges asszonyunk élénk emlékében vannak a szép órák, melyeket a Balaton gyönyörű partján töltött. Az pedig, a mi a legnagyobb örömet szerzi neki, az, mikor valamely viszhang Magyarországból megmutatja, hogy ott is emlékeznek a királynéra, a ki oly forró honszeretettel ragaszkodik kedves hazájához. Gróf Lannoy főudvarmester." József főherczeg pedig katonás rövidséggel, s mindamellett igen nyájasan válaszolá: "Fogadja legőszintébb hálánkat szívélyes táviratáért, melylyel egy igen kedves emlékünket újra fölélesztette kebleinkben. József főherczeg."

Megemlítjük még, hogy a belga királyué a salzburgi Mozart-albumba elküldött arcz-képét is magyarul irta alá következőleg: "Mária, Henrika, belga királyné."A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1876   <<   1877   >>   1878