A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Postás-közlöny - pk_1877_12_02_3p.txt  49.

Távirdaügyek.

- A telephon.

E távbeszélő készülékkel távirda igazgatóságunk is kísérletet tett e napokban a postatávirda palotában. Jelen voltak: Takács János országos táviról főigazgató, Szalay kerületi igazgató, Sztupka igazgató titkár és Fábry Frigyes központi távírói főnök. A rendelkezésökre álló négy telephonnal következőleg eszközölték a távolba való beszélést. Két körülbelől 180 méter hosszú elszigetelt rézhurral egyik vége a központi távirdai főnökség egy szobájába vezettetett és ott három távbeszélőt kapcsoltak beléjök. A huzalok másik végei a harmadik emeleti folyosón át Szalai kerületi igazgató hivatalos szobájába vezettettek, hol Sztupka titkár, egy telephonnal ellátva volt. A beszélésre való felhívás után Sztupka titkár a "Távirászati Közlemények" legközelebbi számában foglalt szakczik egy pontját kezdte a távbeszélőbe mondani és végül feleletet kért. Azután Takács országos főigazgató a "szózatot" mondta bele, melyet a 180 méter hosszú huzalon át átelenese Sztupka titkár igen tisztán és érthetően hallott.

- (A telephon.) A következő sorokat vettük: Most minduntalan olvas az ember hirt a telephonról. Az ember érdeklődik iránta, s beszél róla ismerőseivel, szomszédaival. Óhajtanám a "Nyelvőr" embereinek figyelmét reá irányozni. Már- már kezdik ez uj találmányt "távbeszélőre" nevezni, holott e képzés nyilván rosz. De az ember, ha valamire szüksége van s nem kap jót, veszi a roszat. Mire Szarvas Gábor ur észreveszi magát, befészkelte magát a rosz s aztán irthatják évekig, többé aligha birnak vele. Kérünk tehát keresztelőt a telephonnak. Hadd tudjuk mi néven nevezzük helyesen. Egyáltalán helyes lenne, ha a "Nyelvőr" tudósai állandóan figyelemmel kisérnék az ilyetén uj jelenségeket, idejekorán kezére adnák a közönségnek a jó szót, mielőtt polgári jogra vergődik az illetéktelenül betolakodó.

R. J.
Kérem, nézze meg a teljes újságot a dokumentumtárban.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1876   <<   1877   >>   1878