A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1877_12_02_2p.txt

Különfélék

- Hivatalos naivitás.

A napokban a temesvári postaigazgatóság a hajai polgármesteri hivatalhoz azon kérdést intézte, valljon tekintettel az itteni közbátorsági viszonyokra célszerű volna-e a Baja-szabadkai utvonal helyett - melyen tudvalevőleg a posta már háromszor megtámadtntott - értékküldeményeket éjjel a baja-zombori vonalon szállítani, vagy - úgymond - nem kisértenék-e meg az eddigi tettesek ezen vonalon is a rablást? - Miután a polgármesteri hivatal a rablók szándékát nem tudhatja, a posta-igazgatóság ezen kérdésével illetékesen csakis a rablókhoz fordulhatott volna, hogy lesznek-e szívesek ezen vonalat megkímélni? De kérdés nélkül is senki más, kinek - - - , nem kételkedik abban, hogy biz azon rabló urak, kiknek fészke közhangulat szerint Baján van, ha nagyobb pénz-szállitmány szagát megérezik és a csillagtalan éj kalandjuknak kedvez, az útvonalban nem igen fognak válogatósak lenni.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1876   <<   1877   >>   1878