A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Postás-közlöny - pk_1877_09_30_3p.txt  40.

Postaügyek.

- Postarablás.

Folyó évi szeptember hó 17. éjjeli 11 és 12 óra között László György nevű postakocsist, ki esteli 10 órakor Szatmárról Sárköznek elindult, útjában a gombás erdőben a sárhidi korcsmán túl két fekete gubában öltözött rabló megtámadta, egyik egy lövést tett, mely a postalónak hátulsó ballábát sebezte meg, másika pedig a postakocsist bottal többször főbeütötte. A kocsis leütése után hat levélcsomagot, mit a vasúti mozgóposta készített Sárköz-Újlak, Sz.-Váralja, Misztótfalu, Nagybánya, F.-Bánya és Kapnik részére, az utonállók magukkal vitték, s a postakocsist pedig vérében és taligával együtt ott hagyták. A kocsis felocsúdván, a megkínzott lovak és taligával visszafordult, és éjfélután 1 óra után érkezett meg. A levelek azóta a Gödény tagjánál felbontattak és összehányva megkerültek, minthogy azokban pénz egy krajczár sem volt. A kocsis feje pedig, bár koponyája egészen betört, kiállotta az utat most ismét hajtja a postalovat.


-----------------------------------------------------------


Távirdaügyek.

- A táviratforditó.

A háború, a csaták zaja szintén bir azzal a joggal, mint a fejedelmek és miniszterek: avanzsiroztat. Tagadhatatlanul nem irigylésreméltó állapot a távsürgönyforditóké - békében; de bezzeg most ők a boldog emberek. A legújabb híreket ők tudják meg először. Míg a szegény többi halandók ott vacsorálgatnak, kávézgatnak, borozgatnak és kérdezik egymástól: váljon mi hir? mi történt? addig a táviratforditó egész halmaz érdekesnél érdekesebb sürgönyökben turkál, lapozgat/örül vagy szomorkodik. Ha aztán megjelen a nyilvános helyeken, nem győz felelni a sok kérdésre. Örül aki közelében ülhet s először hallhatja, hogy mi történt a Sibka-szorosnál, Bjelánál és Plevnánál. Nem is végzi most senki a dolgát oly kedvteléssel, mint a táviratforditó. Megirigyelné még az a túlbuzgó csemete is, ki pedig oly lelkesedéssel veri be a kivilágításkor sötéten maradt ablakokat.


-----------------------------------------------------------


- A táviratitarifák

   megváltoztatás czéljából a földművelés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium - nevezetes reformokat akar tervezni. E szerint jövőre minden 10 szóért 40 kr. s minden további szóért 2 és fél kr. volna fizetendő, 20 szóért tehát nem 40 kr. hanem 65; 40 szóért nem 100, hanem 215 stb; de viszont 22-ért nem 100, hanem csak 70 stb.

Ezen kívül két szónál állíttatnék fel 50 kilométeren alól ugyanis csak 20 kr. volna az egységtétel tíz szó után stb. úgy értesülünk, hogy ezen módosítások tervezetét a kereskedelmi miniszter ur nemsokára közölni fogja a kereskedelmi kamarákkal is véleményadás végett.
Kérem, nézze meg a teljes újságot a dokumentumtárban.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1876   <<   1877   >>   1878