A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Postás-közlöny - pk_1877_10_17_3p.txt  42.

Távirdaügyek

- Távirdai forgalom

   a budapesti központi állomásnál 1877. szeptember hóban. Feladatott 40,207 drb. és pedig: 940 állami, 1768 távirda - szolgálati, 1523 tőzsdei, 1417 ujsági 17,010 kereskedelmi s üzleti, 17549 különféle ügyekben. Érkezett: 42,857 drb és pedig:675 állami, 917 távirdaszolgálati, 2689 tőzsdei, 2595 ujsági 18,164 kereskedelmi s üzleti, 17,817 különféle ügyekben. - Ezekből helyben kézbesittetett 42,648, küldönczczel 15, postán 27, kézbesithetlen maradt 167 db. Áttáviratoztatott öszesn 103,356 db. Az összes havi forgalom 186,420 távirat. A feladott táviratok után befolyt 26,957 frt 54 kr. melyből 12,701 frt 45 kr. a belföldi forgalomra esik.


-----------------------------------------------------------


- Uj postahivatal

   lép életbe e hó 21-től kezdve Nyitramegye Mocsonok községében, mely levél - és kocsipostai, valamint 100 frtig terjedő pénzutalványok és 200 forintig terjedő utánvételek kezelésével fog foglalkozni. Az uj posta - hivatal kézbesítési köréhez tartozni fognak: Mocsonok, Királyi és Köpösd községek, továbbá Garázda, Lapos, Mesterrét, Szék, Jánoshalma és Fábiánvölgy puszták.
Kérem, nézze meg a teljes újságot a dokumentumtárban.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1876   <<   1877   >>   1878