A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1877_12_09_778p.txt

Karczolatok egy hétről.

Más nagy esemény is volt még e héten. Valami uj masina kezd elharapózni. Egy olyan telegráf, a melyik beszél. De nemcsak beszél, hanem énekel is, és fütyül és nevet és köhög és tüszszent. Szóval minden képzelhető hangot megcsinál.

A távírót valaha ekkép magyarázták a gyengébbeknek: "Ugy-e, ha a macskának a farkára lépsz, hát az akkor nyávog? No hát már most képzelj magadnak egy olyan macskát, a melyiknek a feje Jeruzsálemben van, a farka pedig Makón. Ha most Makón ennek a macskának a farkára hágsz, hát ezt Jeruzsálemben megtudják, mert ott elnyikkantja magát."

Ez a hasonlat a telegráfra alkalmazva igen sántított ez ideig. Mert ha a macskának a farkára hágtak Makón, Jeruzsálemben legföljebb karmolt, de nem nyikkantot. De most már kireparálták a hasonlat kurtább lábát, nem sántit többé, - a megtaposott farkú macska csak ugyan nyávog. S azért hívják Telephonnak.

(Ha most német írók volnánk, ki tudnók mutatni egy rósz calembour-ral, hogy ez az uj találmány tulajdonképen visszaesés. A villanyszerkezet, melylyel az egymástól távol eső emberek eddig a gondolataikat villámgyorsan közölték, eddig Tele-Graf volt. Az uj szerkezet sokkal kisebb rangú valami, mert ez csak Tele-Von.

No de akárhogy van is, annyi bizonyos, hogy most mindenfelé azt próbálgatják az emberek, hogyan tudnának messze mértföldekre, sőt még a tengeren is tul elkiáltani. Kinyujtóztatják a hangot az uj szerkezettel, melynek segítségével minden európai élő szóval szemtől szembe össze fog gazemberezhetni minden yankeet Amerikában. A minek aztán az lesz a következése, hogy a yankeek kitalálnak egy olyan szerkozetet, mely ismét a golyó pályáját nyújtóztatja ki, ugy hogy a yankee csak bele süti a revolverét az ördöngös masinába s az a tengeralatti sodronyon elhozza a golyóbist egyenesen annak az európai embernek a szájába, a ki még akkor is megtisztelő titulusokat kiabál a drót másik végére erősített klarinétba.

Igy szüli egyik találmány a másikat.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1876   <<   1877   >>   1878