A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Postás-közlöny - pk_1877_11_25_3p.txt  48.

Távirdaügyek.

- A telephon.

Bell telephonjával, mely a tudománynak egyik légcsodásabb haladását képviseli, a napokban kísérleteket tettek egy bécsi lap (a N. Fr. Pr.) szerkesztőségi irodájában. A padlatra hét szobán keresztül két vezető-huzalt fektettek; a huzal két végére két telephont erősítettek, és most megkezdték a társalgást. A beszélő a telephont -e kis, alig egy vámfontot nyomó készüléket - nehány hüvelyknyire tartja szájától és a szavakat lehetőleg tisztán mondja be a köralaku kis nyilasba, mely mögött rezgő pléh-lemez van; ennek rezgései hozzák létre a villamos inductió-áramokat. A hallgató a másik végállomáson hasonló készüléket tart lehető közel a füléhez, hogy hasonló pléh-lemez közvetítésével, melyet meg az inductió-áram hoz rezgésbe, a mondott szavakat meghallja. Az egyszerű készülék nemcsak a szavakat adja vissza tisztán és érthetően, de még a beszélő orgánumát is oly híven különbözteti meg, hogy abból rögtön rá lehet ismerni a beszélő személyére, hasonlókép meg lehet táviratozni az éneket, vagy a hangszerek játékát. És a huzal túlsó végén nem csak, hogy a dallamot lehet megkülönböztetni, de egész világosan a hang timbrejét, vagy a hangszer hangárnyalatát is. Az éneknél szintén közel kell tartani a szájhoz a telephont, mig a hangszer játéka úgy közöltetik a telephonnal, hogy ez utóbbit vagy a hangvisszaverőre, vagy egyéb alkalmas helyre fektetik, hol a hanghullámokat felfoghatja. A telephonnak, eddigi szerkezetében, két főhiánya van; az egyik az, hogy a közölt hangokat vagy szavakat a túlsó állomáson csak akkor lehet hallani, ha a másik telephont a vezetés bezárása után szorosan a fülhöz illesztik szükséges lenne tehát, hogy a készülék oly hangos jelt adhasson, mely a megszólított figyelmét felkelthetné. E végből nagy távolokon távirati jelző-készüléket is kell alkalmazni, mely jelt ad atávirati beszélgetésre. Másik baja a telephonnak abban rejlik, hogy egy és ugyanazon készülékkel vagy csak hallgatni, vagy csak beszélni lehet; de előfordul, hogy mindkét állomáson egyidejűleg szólnak bele a készülékbe és ekkor sem az egyik, sem a másik nem hall semmit, vagy megtörténik az is, hogy mindketten figyelmesen hallgatnak és lesik a szót egyidejűleg. E hiányos részben az által lehet segíteni, hogy mindkét végén a huzalnak két-két telephont alkalmaznak szólásra és hallgatásra. A telephon használatánál a legnagyobb nyugalommal kell eljárni; a kimondott szót, az énekelt vagy játszott hangokat ugyan a legtisztábban lehet kivenni, de mégis úgy tetszik a figyelőnek, mintha a hallottak végtelen távolból hatolnának füleibe és igy könnyen kikerülik figyelmét a legcsekélyebb neszre, mely környezetében hallható. A készülék rendkívüli egyszerű és olcsó, néhány száz lépésre szolgáló huzallal-csak tiz forintba kerül.Kérem, nézze meg a teljes újságot a dokumentumtárban.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1876   <<   1877   >>   1878