A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1897_02_07_25p.txt

Hírek

Távbeszélő

- A törvényhatósági hálózatba bekapcsolt egyes távbeszélő előfizetők igen gyakran a kellőnél hosszabb ideig tartják a vezetéket lefoglalva s e miatt a többi előfizetőnek huzamosabb ideig várni kell. Egyrészt a közönség érdekeinek megóvása szempontjából, másrészt, hogy az esetleges panaszoknak elejét vegyem, kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur nagyméltóságának múlt év deczember hó 22-én 71725. szám alatt kelt magas rendelete alapján értesítem a távbeszélő - hálózat előfizetőit, hogy mindazon esetekben, midőn két távbeszélő központhoz tartozó előfizetők, illetve nyilvános állomások beszélgetnek egymással s ehez képest a központokat összekötő vezetékeket veszik igénybe, a beszélgetés 5 (öt) percznél tovább nem tarthat. Az ugyanazon központban kapcsolt előfizetők beszélgetési időtartama ezen intézkedés által nem érintetik.

Schöpflin posta-távirda igazgató.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1896   <<   1897   >>   1898
Home
Delizsánsz.