A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1897_05_23_340p.txt

Villamos időjelző.

A külföld nagyobb városaiban, a hol felismerték, hogy milyen nagy hátránynyal jár a nagyközönségre, ha nincs kellően tájékozva a pontos időről, nagy áldozatok árán létesítenek vállalatokat az egységes pontos idő jelzésére. Baross Gábornak, a vasminiszternek, volt az a kedvencz eszméje, hogy Budapesten villamos órákat rendeztessen be, de a tervet el kellett ejtenie, mert nagyon költséges lett volna e czélra külön hálózatot építeni és fen-tartani. A villamos időjelzés kérdése most ismét aktuális lett, különösen dr. Konkoly Thege Miklós tudós csillagászunk szakszerű czikkei révén, melyekben számszerű adatokkal bizonyítja, hogy Budapesten nem tudjuk hányat ütött az óra, mert 54 pontosnak jelzett nyilvános óra közt 18 és fél perez eltérést konstatált. Egy magyar találmány van hivatva ezen a visszás állapoton segíteni. A Telefon Hírmondó műszaki osztályának hosszú kísérletezés után sikerült módot találni, hogy az egész városban szétágazó hálózata révén a központból szabályozhatja előfizetőinek óráit. A Hírmondó közvetlen összeköttetést létesített a meteorologiai intézet és központja közt és így abba a helyzetbe jutott, hogy tizedmásodpercz-nyi pontossággal közölheti a csillagászatilag megállapított pontos időt a fővárosi előfizetőkkel és annak idejében ha hálózata a vidékre is ki lesz terjesztve, az ország bármely részén lévő előfizetőjével. A főváros órái tehát ezentúl a legnagyobb pontossággal fognak járni oly helyeken, a hol a Telefon Hírmondó van. Hogy milyen óriási előnyöket biztosit a nagyközönségnek, ha tudomással bír a hivatalosan elismert egységes pontos időről, az annyira szembeötlő, hogy felesleges külön kiemelni. Kétségtelen, hogy ez nagy befolyással lesz a Hirmodó jövőjére, mert ezen ujitás által nélkülözhetetlenné válik minden intelligens háznál.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1896   <<   1897   >>   1898