A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1897_11_21_797p.txt

Operai előadások otthon.

A mióta hire ment fövárosban, hogy az operaház előadásait a Telefon-Hírmondó vezetékén alkalmazott uj találmány segélyével otthon is kényelmesen és jól végig lehet hallgatni, Budapest intelligens publikuma tömegesen fordul megrendeléseivel a beszélő újság igazgatóságához. Oly nagy mérvet öltött a legutóbbi időben a közönségnek ez az érdeklődése, hogy ebből ítélve csakhamar nem lesz már intelligens család a fővárosban, a melynek lakásában ott ne függénének ennek a zseniális magyar találmánynak a kagylói. De rá is szolgál a "Hírmondó" erre a meleg pártolásra, mert az aránylag csekély előfizetési dijért igazan sokat nyújt. A fő vonzóerő természetesen az operai előadások közvetítése, a mely a fennebb emütett uj találmány életbeléptetése óta igazán tökéletes. Az egyes előadások zenéje és énekrészeinek minden nüansza pompásan érvényesül a kagylókon keresztül, ugy hogy hallgatásuk valósággal élvezetté válik. Így azután nem csodálhatjuk, ha a nagy publikum méltányolja a vállalat fáradozásait.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1896   <<   1897   >>   1898