A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1897_11_21_792p.txt

Sajátságos akadály.

San-Franciskóban nem rég egy köböl épült kisebb templomot szállítottak más utczába. Útközben távíró huzalok állották a templom útját s ezeket tulajdonosa nem engedte elvágatni, ha a szállítók a helyreállítás költségét nem fedezik. A két fél pert indított egymás ellen s addig a templom az utczán maradt, s a közlekedés más utczákra ment át. Szerencsére csakhamar kiegyeztek abban, hogy a táviró sodronynál előforduló költségeket mindkét fél fele részben viselje.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1896   <<   1897   >>   1898