A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1897_02_28_136p.txt

Telefon a föld alatt.

Egy mexikói fizikai tanár telefon-összeköttetést akar létesíteni a föld alatt. Ő már nem az első, a ki az iránt kísérletet tesz. Már korábban is akadtak egyesek, a kik ez ügyben mindenféle javaslatokat tettek. A föld belsejével való telefon összeköttetésnek az volna a czélja, hogy a föld, főleg a hegyek belsejében koronként működő forrongásoknak a telefon utján teendő észleléssel a világ előleges tudomást szerezzen az esetleg bekövetkezhető földrengés felől.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1896   <<   1897   >>   1898