A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1897_10_24_717p.txt

Operai előadások otthon.

A főváros publikumának az a része, mely esténkint hallgatni szokta a Telefon Hírmondó kagylóin az Operaház előadásait, e napokban kellemes meglepetésben részesült. Az előadást ugyanis az eddigieknél sokkal tisztábban, szinte hihetetlen tökéletességgel közvetítitte a Hírmondó, úgy, hogy a hallgatók, a kik közül ma számosan gratuláltak a beszélő ujság igazgatóságának, valósággal el voltak ragadtatva, olyan jól hallották az előadás minden finom nüanszát is. A dolognak a nyitja az, hogy most helyezték működésbe az Operaház és a Hírmondó között épült uj vezetéket, a melyen alkalmazták a beszélő újság műszaki osztályának azt az uj találmányát, a melyről e lapok hasábjain is volt már szó s a mely a közvetítés tökéletesítésére szolgál. Az opera előadásai ezentúl mind ilyen pompásan lesznek hallhatók otthon lakásunkon a Hírmondó kagylóin. Ezek után azt hiszszük, hogy nem lesz intelligens ember Budapesten, a ki be ne vezettetné a Telefon Hírmondót, s hogy napi 5 krért meg ne szerezné ezt a kiváló műélvezetet.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1896   <<   1897   >>   1898