A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1897_02_07_94p.txt

Országos Telefon-Hirmondó.

Az aradi színházi épületben lévő állami telefonállomáson érdekes kísérletet végeztek. Az állomást összekötötték a budapesti Telefon-Hirmondóval s tiz pár hallgató kagylón Budapesttel egyidejűleg hallhatták az Operában előadott Piros czipö muzsikáját és a honvédzenekar játékát, azonkívül egy énekszámot, a mely a Telefon Hírmondó hangversenyterméből jutott Aradra. A hallgatók teljesen tisztán, élvezhetőén hallották a muzsikát és az éneket s elvoltak ragadtatva a kísérlet eredményétől.A budapesti konczert után aradi felolvasás következett s Budapest hat-hétezer Hírmondó-állomásán hallhatták Merkl Adolf (Kiadó) alkalmi költeményét, a mely többek között ekképpen szólott:

A Hírmondó vezetéke
Nagyra megnő már most,
Összekapcsol Budapesttel
Minden neves várost
S kinek szavát ösmertük csak,
S képekből az arczát
Fővárosi művészeknek
Elhozza - a hangját.

A kik eddig zsörtölődtek:
A nemzetiségek -
Lelkesülten egygyé lesznek,
Ha csendül az ének.
S határszélre, oly vidékre,
Hol csak ritkán hangzó -
Diadallal igy oda is
Elszáll a magyar szó!

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1896   <<   1897   >>   1898