A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1897_09_05_593p.txt

Telefon Budapest és Berlin közt.

Szeptember elsején közvetlen telefonösszeköttetés nyilt meg Berlin és Budapest közt, a kereskedelmi érdekeknek nagy előnyére.

A megnyitás reggeli 7 órakor volt, s a kereskedelemügyi miniszter a megnyitással Szalay Pétert, a magyar posta, távírda és telefon elnökigazgatóját bizta meg, a ki a német birodalmi postahivatal képviselőjéhez, Scháffer államtitkárhelyetteshez intézte az első üdvözletet, köszöntvén a tekhnika e nagy vívmánya utján a német császárt és kormányt s éltetvén a magyar királyt és magyar kormányt, Berlinből azonnal válaszoltak rá, hogy ezen ujabb alkotás a két állam közgazdasági érdekeit hiven szolgálva, legyen egyúttal kapcsa ezen a téren is a barátságnak és a jó egyetértésnek. Az üdvözlet elhangzása után Szalay a berendezést átadta a nyilvános használatnak, majd az új telefon körül közvetlen munkásságot kifejtett s a megnyitásnál körülötte volt tisztviselőkhöz fordulván, a kereskedelemügyi miniszter és az államtitkár köszönetét tolmácsolta fáradozásaikért. A beszédet az uj telefonban daczára a szakadó esőnek és az ezer kilométeres távolságnak, tisztán és jól lehetett hallani. A mű becsületére válik a magyar posta- és távirdaintézet műszaki erőinek. Az uj telefont Kolozsváry Endre királyi műszaki tanácsos, Balla Pál és Hollós József kir. főmérnökök tervezték és Deutsch Miksa királyi mérnök, továbbá Ottinger Kornél királyi posta- és távírda-főtiszt építették.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1896   <<   1897   >>   1898