A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1897_04_04_62p.txt

Hírek

Távirda hivatal felállításáért folyamodott
 
   Körös-Tarcsa község a kereskedelemügyi miniszterhez. A községben régebben volt ugyanis táviró hivatal, azonban a miniszter azt a vármagyei telefon létesítése folytán beszüntette és most a táviratok Mezőberénytől K.-Tarcsáig távbeszélő segélyével továbbittatnak. A község kérelmének indokolásául előadja, hogy a fennállott távirda hivatal költségeit a forgalomból befolyó jövedelem mindig fedezte és a forgalom azóta növekedett. A község hozzájárult a telefon felállításának költségeihez és helyett, hogy abból előnye származott volna, hátrányára vált az, mert annak létesítése folytán a táviró hivatalt beszüntették. A táviratok pedig most sokkal lassabban továbbíthatók, távirat utján pénzt küldeni nem lehet, sőt a távirda titok sem őrizhető meg, mert a sürgönyök tartalmát annak telefonba mondása alkalmával úgy Tárcsán, mint Mezőberényben hallja a postán dolgait Végző közönség. Hiszszük, hogy a miniszter eleget tesz a növekvő forgalmú község kívánságának.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1896   <<   1897   >>   1898
Home
Delizsánsz.