A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1897_12_19_863p.txt

A ZEROGRAF.

Lapunk egyik közelebbi számában megemlékeztünk a sodronyvezeték nélküli táviratozásról s Slaby tanárnak a német császár előtt tett kísérleteiről e téren, fölsorolván egyúttal azokat a nehézségeket is, a melyekbe a találmány gyakorlati alkalmazása ütközik; nevezetesen arról, hogy lehetséges lesz-e oly finoman és érzékenyen hangolt "fogadó" készülékeket gyártani, melyek csak az egyenlő sugarakat adják vissza; s arról a további hátrányáról, hogy mások, idegenek, is fel tudják a sürgönyöket fogni. S íme, most egy újabb találmányról veszünk hírt, mely e nehézségeket megoldani van hivatva, s mely a sodrony nélküli sürgönyzés tekintetében nagy fontosságú lesz. Ez a zerograf.

Angol lapokban sokat olvashatunk a tekhnika e legújabb vívmányáról s ott maga a készülék is pontosan le van írva. Dr. Kamm a feltalálója. A zerograf (szószerint zérusiró) oly javított telefon, melybe az ember nem beszél, hanem ír: Ez a zerograf nem érti a tréfát, s nem lehet azzal a kifogással élni, hogy roszúl értettük a beszélőt. Az indító gépen leírjuk közlésünket s a másik gép, legyen tőlünk bármilyen távolságban, nyomtatva reprodukálja a beszédünket. A zerograf közléseit útközben nem is lehet elfogni, mint a Morze készülékét.

A "Birmingham Gazette" londoni levelezője írja: Ma, miután a zerografot láttam, nem hiszem, hogy az üzleti téren volna olyasmi, mit az elektromosság segélyével elérni ne lehessen. A helyett, hogy a telefonnál kiabálnánk vagy suttognánk, kitéve annak a kellemetlenségnek, hogy ottan, túlnan mégse értenek meg, ennél közléseinket szép, olvasható nyomtatásban küldjük. A zerografot Londonban a Wigmore-streeten matatták be s tökéletesen megfelelt mindenben a hozzáfűzött várakozásnak.

De a zerograf kiváló becsét csak az képes méltányolni, a ki tudja, hogy tulajdonképen e gép teszi csak lehetővé a sodronyvezetékek nélküli táviratozást. Mert a zerograf hangolható s közel távolságokba, még pedig a czím megnevezése mellett is lehet közléseket küldeni; a zerograf -nak az a főelőnye, hogy a két gép egymással synchronikusan dolgozik, hogy továbbá hívatlanok a sürgönyt el nem olvashatják. A berlini távírda főhivatalnál - úgy beszélik - szintén alkalmazni fogják a zerografot.

Varjas Károly.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1896   <<   1897   >>   1898