A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1897_07_11_462p.txt

Táviratozás vezeték nélkül.

Dr. Klupáthy Jenő fővárosi tanár, kit kísérleteiről ismernek a tudományos körökben, pár nap előtt rendkívül érdekes, sőt gyakorlati jelentőségű dologról tartott felolvasást az állami posta- és táviró tanfolyam helyiségében. A villamosság tudományának e legújabb vívmánya : a puszta levegőben, minden vezető közeg, drót nélkül való villamos táviratozás. Klupáthy már régebben is tett hasonló irányú kísérleteket. A fizikai intézetben felállított eszközeivel mindig meg lehetett határozni, mikor jön vagy megy a Baross-utczában villamos kocsi, mert az ott működő áram a felállított eszközökben is villamos áramot keltett. Most, hogy Angliában időzött, behatóbban foglalkozhatott e tüneményekkel; ott ugyanis épen folytak a kísérletek, hogy a táviró-gépek áramait mi módon lehet a távolba juttatni, a nélkül, hogy vezető sodronyra volna szükség. Ott rendkívül érzékeny eszközök segítségével a leghatározottabb eredményre jutottak. Tizenöt kilométer távolságba felállított távírógépek között sikerült indukált áramokkal közlekedést létrehozni. Bizonyosra lehet venni, hogy az eszközök érzékenységét annyira fogják fokozni, hogy 100 kilométer távolban is hatnak egymásra. Klupáthy meglepő kísérletekkel mutatta a levegőben való távírás tüneményeit, melyeknek rendkívül nagy a jelentősége mindenütt, a hol vezetékek felállítása nehézségekkel jár, így főleg a háborúban, a hajókról a szárazföldre való telegrafá-lásnál. A rendkívül érdekes előadást a hallgatóság nagy figyelemmel kisérte, s a jeles előadónak melegen gratulált.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1896   <<   1897   >>   1898