A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1897_02_14_31p.txt

Hírek

A távbeszélő ellenségei.

Szula Mihály és Bajki Sándor orosházai lakosoknak nagyon bosszantotta szemét a p.-földvári uton levő telefonvezeték. Sokszor elgondolták magukban, hogy kár a sok finom drótért, hogy ott fityeg hiába a levegőben s addig-addig gondolkoztak ezen, mig végre elhatározták, hogy szereznek maguknak belőle. Úgy is tettek, amint gondolták, s egy sötét februári éjjel eltünt két két telefon közötti távolságnak megfelelő drót.
A telefonos kisasszonyok szomorúan konstatálták másnap reggel, hogy kis masinájuk felmondta a szolgálatot, azonban a jómadarak sem sokáig örvendhettek szerzeményüknek. A csendőrség rájuk akadt s a drótokat, - melyeknek ezután az lett volna hivatásuk, hogy a szőllőlugas rájuk kapaszkodjék, - elvették tőlük. Február hó 8-án álltak e miatt a törvény előtt. S miután vádlottak azon állításának ellenkezője, hogy a lopás elkövetésekor a telefonvezeték drótja az oszlopokról leszakítva, a földön hevert, bebizonyítható nem volt, - lopás vétségében mondotta ki őket bűnösnek, s nyolcz-nyolcz napi fogházra ítélte.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1896   <<   1897   >>   1898
Home
Delizsánsz.