A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1910_04_10_156p.txt

Hírek

A tűzoltók gyűlése. Folyó hó 4-én délután az önkéntes tűzoltó-egyesület látogatott gyűlést tartott......

(Részlet a cikkből...)

A közönség érdeke az, hogy gyakorlott tűzoltók védjék meg szerencsétlenség esetén a pusztító elemmel szemben. Mindenki maga-magát támogatja, ha az egyesületbe pártoló tagnak belép s évenként befizeti a 2 korona tagsági dijat. E felszólításon csak a könnyelmű, felületes emberek sikolhatnak át egykedvűen. Az előrelátók bizonyára tudni fogják önmaguk iránti kötelességüket. Javasolják a képviselőtestületnek a toronyőri állásoknak beszüntetését. Ehelyett telefon tűzjelzők felállítását véleményezik 24 állomással. E változást szükségessé teszi az, hogy a toronyőrök a legtöbb esetben későn és sokszor hibás helyen jelzik a tüzet. A közönséget megrémítik és sokakat odacsőditenek a tűzhöz; a nagyszámú szemlélők pedig csak akadályozzák a tűzoltókat munkáikban. Ehelyett jobban beválna a telefon, mely reális számítás mellett a városnak mibe sem kerülne, sőt tiz év múlva a toronyőröknek fizetett 960 korona egészen visszamaradna a városnak, szolgálván addig az, a felvett összeg törlesztésére.

..............
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.