A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_07_24_11p.txt

Telefonos vicc.

VIDÁM KRÓNIKA

(Telefon a királynak.) A legravaszabb ügyvédhez beállít ügyes-bajos dolgával a vidéki atyafi. Az ügyvéd látja, hogy a dolog egész simán megoldható, de azt is tudja, hogy a vidéki gazdaember nagyon is rajta ül a pénzén, abból nehéz azt kivasalni. - Hm, - mondja az ügyvéd - nehéz a dolog, telefonálni kell a királynak. - A királynak? - hüledezik a gazda. - Igen ám, várjon csak. Az ügyvéd a házitelefon kagylójához lép, csenget, aztán belekiált: - Halló, kérem a bécsi telefonhivatalt. Halló ! Bécs? Kérem mennyibe kerül az összeköttetés a király lakásával? Igen, halló, tehát kétszáz koronába. Köszönöm. Még nem, félek, hogy drága lesz az ügyfelemnek. A paraszt odasúg: - De csak tessen beszélni őfelségével, kiguberálom én áz árát. Az ügyvéd beszélt tovább : - Kérem tehát a királyi várpalotát. Halló, halló, főudvarmester főekszcellenciája? Kérem szépen ide küldeni jó öreg királyunkat. A paraszti ember térdei csak ugy remegtek a félelemtől, amikor a telefon, persze az ügyvéd kezétől, csengetni kezdett, öreges reszketéssel, mintha csak a király csengetne. - Halló, a felséges király? Van szerencsém. Itt X. ügyvéd beszél. Ah, igen, köszönöm, csak megvagyok és felséged? Hát a kedves trónörökös hogy van ? No annak örülök. Nézze csak felséged, üzenjen le a bíróságra ... és elmondta a paraszt ügyes-bajos dolgát. Azután a paraszthoz lépett: - No öregem, legyen nyugodt, majd meglátja kend, hogy a tárgyaláson mit mond a biró. Az ügy kedvezően intéződött el. Mikor a biró kezdi mondani: - Őfelsége a király nevében. A paraszt odasúg a szomszédjának: - Látja kend, mégis csak telefonált a biró úrhoz a jó öreg király!

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.