A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_07_24_8p.txt

- Telefon Hírmondó Szegeden.

Amikor Puskás Tivadar zseniális találmányát, a "Telefon Hírmondót" megvalósították Budapesten, ahol fényesen bevált, fölmerült az a nagy örömmel fogadott terv, hogy a "Telefon Hírmondót" bevezetik Szegedre is. A kereskedelemügyi miniszter 1897-ben meg is adta az engedélyt a Magyar Telefon Hirmondó Részvénytársaságnak arra, hogy a "Telefon Hirmondót" tiz vidéki városba, ezek sorában Szegedre is bevezethesse. Az engedély 1907-ben lejárt és akkor még három évre meghosszabbították. A sok halasztás után, ugylátszik, most végre mégis komolyan hozzá akar látni a társaság a régi terv megvalósításához. Ezt ígérik legalább a kereskedelmi miniszterhez most intézett legujabb beadványukban. A késedelem okát azzal magyarázzák, hogy a vállalat eddig nem mutatkozott rentábilisnak, de az utóbbi években Szeged, Nagyvárad, Arad, Temesvár, Pozsony, Kolozsvár és Kassa városok népessége olyan arányokban növekedett, hogy most már elérkezettnek látják az időt a "Telefon Hirmondó" bevezetésére. Hieronymi kereskedelmi miniszter e kérelem folytán az engedélyt 1911 augusztus 11-ig meghosszabbította és igy kilátásunk van rá, hogy a jövő évre mi is élvezhetjük a Telefon Hirmondót.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.